Od filozofii do mistyki. Marcowa Sesja Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku

Pierwszy wykład na temat wiary i rozumu wobec relatywizmu wygłosił kierownik Szkoły Katedralnej dr Kazimierz Szałata (UKSW). Drugi referat na temat mistyki pasyjnej św. Siostry Faustyny przedstawił ks. prof. Stanisław Urbański (UKSW). Red. Jan Pniewski (Polskie Radio) mówił na temat wczesnej filozofii, która nie była rozumiana jako system, ale swoistego rodzaju duszpasterstwo. Popołudniowe spotkanie przy ul Słowackiego w Lucku zakończyła prezentacja ostatnio wydanych książek dotyczących najstarszych dziejów kościoła na Wołyniu, sięgających czasów Cyryla i Metodego. Książki zaprezentował założyciel i dyrektor Ośrodka Wydawniczo-Duszpasterskiego „Wołanie z Wołynia” ks.  Witold Józef Kowalów z Ostroga.

Warto zaznaczyć, że w spotkaniu wzięło udział blisko sto osób z różnych środowisk. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowali konsulowie: Teresa Chruszcz, Marek Zapór, Piotr Matusiak oraz attaché do spraw kontaktu z Polakami Mateusz Natkowski.

Świat medyczny reprezentowali: prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu dr Sergiusz Prokopiuk, ordynator Oddz. Ginekologii Inwazyjnej Szpitala Miejskiego prof. Anna Kolesnik, ordynator oddz. Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Lucku dr Jerzy Szczuruk, ordynator Wojewódzkiego Centrum Oparzeń i Chirurgii Estetycznej dr Roman Tracz, ordynator Oddz. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Wojewódzkiego dr Dymytro Struk, dyrektor Centrum Mowy i Słuchu w Łucku dr Aleksznder Szczuruk, miejski konsultant chirurgii piersi dr Aleksander Gagałowski, konsultant wojewódzki i zastępca lekarza głównego dr Inna Szafraniuk. Na sali obecni byli przedstawicie4le kurii, miejscowi księża, siostry zakonne, dziennikarze oraz liczna grupa studentów, która złożyła formalne wnioski o wydanie indeksów Uniwersytetu Otwartego UKSW.

Przy okazji wizyty delegacja UO OKSW przekazała dla Centrum Pomocy przy katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła dary i świąteczne upominki dla najbiedniejszych mieszkańców Wołynia.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1_12.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1 _1.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/2_9.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/3_8.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/4 _0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/5_4.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/6_2.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/7 .JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/9_1.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/10_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/8_2.JPG

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach