Filozoficzne wyzwania medycyny współczesnej

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1104 .JPG

Filozoficzne wyzwania medycyny współczesnej były tematem wykładu kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW dra Kazimierza Szałaty 25 kwietnia 2018 r. w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich. Dr Kazimierz Szałata przedstawił ewolucję tworzenia się etosu lekarskiego od Hipokratesa po nasze czasy. 

Zwrócił uwagę na fakt załamania się tej tradycji, czego dowodem jest rezygnacja z Przysięgi Hipokratesa, która od stuleci była tekstem przysięgi lekarskiej. Dokąd trwał spór między tymi, którzy ufali wierze a tymi, którzy raczej szukali źródła poznania w samym rozumie szukaliśmy prawdy. Dziś ten spór już się wyczerpał, bo zrezygnowaliśmy z poszukiwania prawdy i dobra wchodząc w dowolność opinii i wyborów, czego przykładem jest dramat małego chorego Alfiego, którego sąd angielski skazał na śmierć. Dr Kazimierz Szałata nawiązał do swojej podróży na Wybrzeże Kości Słoniowej gdzie spotkał się między innymi z chorymi dziećmi na najbardziej ciężką postać trądu. Nikt jednak nie myśli o uwolnieniu dzieci od cierpienia poprzez eutanazję. Afryka bowiem, w odróżnieniu od Europy nie straciła szacunku dla życia, bez względu na jego jakość.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1087.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1105.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1092.JPG

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach