Uniwersytet Otwarty UKSW w projekcie EUROPA CHRISTI

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/Europa christi 25 .JPGW sobotę 5 maja 2018 roku kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanym w siedzibie tygodnika katolickiego „Niedziela” posiedzeniu zespołu związanego z Ruchem „Europa Christi”. Podczas spotkania, które poprowadził inicjator Ruchu ks. Infułat Ireneusz Skubiś przedstawiono i umówiono program tegorocznego międzynarodowego kongresu „Europa Christi”.

 Podczas dyskusji, w której wzięli udział między innymi ks. prof. Józef Krukowski i ks. prof. Mirosław Sitarz z KUL oraz ks. prof. Stanisław Urbański z UKSW rozmawiano o konieczności rozwijania i podejmowania nowych inicjatyw umacniających w Europie trwałe zakorzenienie w myśli chrześcijańskiej. Prezes Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Janisław Muszyński wraz z prof. Lechosławem Kazimierzem Stefanem zaproponowali stworzenie uniwersytetu, którego troską były by badania nad chrześcijaństwem w Europie i dbałość o dobrą, opartą na wartościach chrześcijańskich formację młodzieży. Dr Kazimierz Szałata przedstawił cała panoramę działających już instytucji podejmujących podobne zagadnienia w różnych krajach Europy (na przykład Instytut Alberta Wielkiego i IRCOM w Angers, Międzynarodowy Uniwersytet Nauki Społecznej Kościoła AIESC i Międzynarodowe Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, Grupa St-Nicolas et Dorothée de Flüe w Saint Marice, czy Środowisko związane z Tygodniem Społecznym w Velehradzie na Morawach). Ponieważ działalność tych ważnych ośrodków jest rozproszona warto było by podjąć kroki zmierzające do koordynacji tych licznych inicjatyw. W związku z tym zdaniem dra Kazimierza Szałaty mniej formalna struktura międzynarodowego stowarzyszenia, porozumienia czy forum wydaje się być bardziej odpowiednią strukturą niż sformalizowany Uniwersytet. Podobne zadania realizuje Uniwersytet Otwarty UKSW w ramach działających Akademii tematycznych, w tym Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach