Współpraca Uniwersytetów Otwartych

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1_13.JPGW dniach 9 -10 maja br kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanej z okazji jubileuszu dziesięciolecia pracy Uniwersytetu Otwartego UW sesji naukowej poświęconej szeroko pojętym problemom edukacji. Zorganizowana w budynku dawnej biblioteki uniwersyteckiej sesja była zarazem spotkaniem przedstawicieli działających przy różnych uczelniach w Polsce uniwersytetów otwartych. 

Podczas debaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk alademickich dr Kazimierz Szałata przedstawił realizowaną w formie tematycznych akademii ofertę dydaktyczną UO UKSW. Uczestnicy końcowego panelu, który był swoistego rodzaju forum polskich uniwersytetów otwartych wyrazili potrzebę organizowania cyklicznych spotkań w poszczególnych uczelniach. Najbliższe zaplanowano na jesień tego roku w UKSW. Na zakończenie , uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Uniwersytetów Otwartych podpisali list intencyjny wyrażający chęć współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem różnych form otwartego nauczania.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/2_10.JPG http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/4_8.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/3_9.JPG

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach