Majowa sesja Szkoły Katedralnej UO UKSW z udziałem przedstawicieli władz Uniwersytetu w Łucku i Konsulatu RP

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/uck indeksy panoramka b mała .JPGW niedzielę 20 maja odbyła się wyjątkowa sesja działającej w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie, w której wzięli udział studenci oraz przedstawiciele władz Wschodnioeuropejskiego Państwowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku na Wołyniu. Rektora ukraińskiej uczelni reprezentowali: dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. Siergiej Fedoniuk oraz prof. Natalia Cilik i prof. Swietlana Suchariewa z działającego w ramach Uniwersytetu Instytutu Polskiego.

 Władze UKSW reprezentował ks. prof. Jan Przybylowski. Spotkanie, które poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata otworzył kanclerz Szkoły katedralnej ks. bp Vitalij Skomarowski. Witając przedstawicieli władz miejscowej Uczelni, dr Kazimierz Szałata podkreślił, że podejmując współpracę z łucka uczelnią Szkoła Katedralna rozpoczyna nowy etap swego rozwoju. Prof. Siergiej Fedoniuk dziękując za zaproszenie wyraził radość i nadzieję na owocną współpracę z naszą Uczelnią, którą zainteresowali się łuccy studenci. Prof. Fedoniuk zauważył, że dosyć łatwo podpisuje się umowy o współpracy między uczelniami, które nie zawsze są realizowane. W tym wypadku, współpracę zaczynamy od konkretnej, wspólnej pracy. Podczas uroczystej promocji nowych słuchaczy, około 40 studentów otrzymało z rąk kierownika UO UKSW Kazimierza Szałaty oraz przedstawiciela Rektora Uniwersytetu Łuckiego prof. Sirgieja Fedoniuka indeksy UKSW. Następnie nowi studenci złożyli uroczyste ślubowanie.

W ramach wprowadzenia w tematykę sesji poświęconej misyjnemu wymiarowi Kościoła dr Kazimierz Szałata nawiązał do obchodzonego akurat święta zesłania Ducha Świętego. Następnie na przykładzie Wybrzeża Kości Słoniowej przedstawił historię i dzień dzisiejszy misyjnej działalności kościoła, która jest głoszeniem Ewangelii nie tylko poprzez słowo, ale także szeroko pojęte świadectwo. Jako przykład takiego heroicznego świadectwa przywołał postać urodzonego na Wołyniu bł. o. Jana Beyzyma. Ks. prof. Jan Przybyłowski w swoim wykładzie przedstawił misyjną działalność kościoła w mediach, zwracając uwagę na bardzo dynamiczny rozwój środków komunikacji społecznej, w których powinna pojawiać się Dobra Nowina.

Majowej sesji Szkoły Katedralnej towarzyszyła kamera telewizji PANDA oraz miejscowi dziennikarze. Przed sesją nasza delegacja wzięła udział w mszy św. w katedrze św. Piotra i Pawła a także w obchodach dnia pamięci ofiar wojny z udziałem duchownych prawosławnych. 

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1510_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1531_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1603_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1631_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1663.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1691_1.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1670_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_1581.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/uniwersytet.JPG

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach