Inauguracja UO UKSW w Płońsku

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/M4.JPGWe wtorek 1 października 2019 r. działająca w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa zainaugurowała ósmy rok pracy. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana, której przewodniczył ks. bp Mirosław Milewski

Podczas homilii, ksiądz biskup wyraził radość z uczestnictwa w tak ważnym zarówno dla Płońska, jak i całej diecezji wydarzeniu, jakim jest inauguracja nowego roku akademickiego w Płońskiej Akademii Uniwersytetu Otwartego UKSW, podkreślając szczególny związek patronki dnia, św. Teresy z Lisieux pokazującej nam prawdziwe „ABC chrześcijaństwa”. Podążanie za tą niezwykłą karmelitanką obdarzoną tytułem doktora Kościoła jest szczególnie ważne dziś wobec zamętu szerzonego przez fałszywych proroków. Zwracając się do uczestników uroczystości hierarcha powiedział między innymi: „Kochani studenci Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, serdecznie dziękuję wam, że zależy wam na poznawaniu prawdy, Prawdy przez duże „P” czyli samego Boga. Wiedza religijna, którą tu zdobywacie, to potężny oręż, zbroja, która chroni nas przed wymysłami współczesnych rewolucjonistów”(..) „Bądźcie promotorami wartości, których źródłem jest Ewangelia”.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego o. Jacka Salija pod tytułem: „Jak rozumieć prawdę, ze Kościół jest naszą matką”. Podczas wykładu Ojciec Profesor podkreślił, że Chrystusowy Kościół uczy nas wiary. Nie można wierzyć samotnie. Wiara wyraża się we wspólnocie Kościoła. Każdy wierzący otrzymał wiarę od innych i zobowiązany jest, by ją przekazywać. Kościół nie jest instytucją zewnętrzną wobec mnie. Ja jestem jego częścią. Rozdzielanie Chrystusa od Kościoła, w imię powiedzenia „Chrystus tak, ale Kościół nie” jest sprzeczne z podstawową prawdą o Kościele, który jest Chrystusowy.

Po wykładzie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wręczył słuchaczom dyplomy ukończenia roku akademickiego 2018/19 oraz indeksy nowym studentom. W imieniu nowo przyjętych studentów uroczyste ślubowanie złożył poseł na Sejm RP Robert Kołakowski. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji społecznych miasta zakończyła modlitwa, którą poprowadził proboszcz parafii św. Maksymiliana ks. kan. Zbigniew Sajewski.

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/M2.JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/M3.JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/M5.JPG

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach