Kierownik UO UKSW dr. Kazimierz Szałata na Międzynarodowym Seminarium w Velehradzie

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/Velehrad debata1.jpgW dniach od 3 do 5 października br. Kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata był gościem Międzynarodowego Seminarium Społecznego zorganizowanego pod honorowym patronatem arcybiskupa Ołomuńca Jana Graubnera w stolicy świętych Apostołów Cyryla i Metodego w Velehradzie na Morawach. 

Organizatorami tego dorocznego spotkania w pięknej Sali Stjanova przy bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny chrześcijańskich liderów Europy zainicjowanego przez dra Bedřicha Vymětalíka z Papieskiej Akademii Społecznej były: czeski ruch społeczny Křesťan a práce (KAP) oraz European Centre for Workers' Questions (EZA). Tematem tegorocznego spotkania, które zgromadziło przedstawicieli różnych instytucji związanych z upowszechnianiem nauki społecznej Kościoła z Czech, Słowacji, Austrii, Włoch, Albanii, Niemiec, Holandii i Polski był problem przygotowania młodych ludzi do odkrywania prawdziwego sensu pracy. Dr Kazimierz Szałata w swoim wykładzie przedstawił antropologiczne i teologiczne rozumienie pracy, jako podstawowego doświadczenia człowieka. Jak zauważył, w porządku chronologicznym, pierwszym doświadczeniem jest co prawda zabawa, poprzez którą dziecko poznaje świat i rozwija swoją aktywność. Ale zabawa realizuje się na poziomie marzeń i wyobraźni. Praca sytuuje nas w konkretnym miejscu wobec materii ale też w konkretnych relacjach do innych ludzi. A to domaga się zaangażowania, wiedzy umiejętności ale też odpowiedzialności i solidarności. Idąc za myślą encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens” wskazał na formacyjny i duchowy wymiar pracy, która nie jest tylko „wyścigiem szczurów na drodze kariery, ani też walką o jak największe zarobki. Człowiek nie może być przedmiotem pracy, elementem systemu ekonomicznego, ale zawsze jest podmiotem i tak winien być traktowany. Praca jest służbą bliźniemu i realizacją przykazania miłości bliźniego. Swoje wystąpienie dr Szałata zakończył słowami św. Matki Teresy: „Musimy pracować z ogromną wiarą, nieustannie, skutecznie, a nade wszystko z wielką miłością i pogodą: bez tego nasza praca będzie tylko pracą niewolników służących surowemu panu. Musimy nauczyć się, by praca nasza stawała się modlitwą. Nasza praca bowiem, to miłość do Boga wyrażona działaniem.” By pomóc odkrywać prawdziwy sens pracy potrzebna jest stała formacja, taka, jaką na przykład realizuje Uniwersytet Otwarty. Ale to także zadanie wychowawców, rodziców, organizacji społeczno-edukacyjnych i duszpasterzy.

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/wykład m .JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1m.JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/0_1.JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/00.JPG

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach