ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
AP/106/12
2. Nazwa kursu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3. Prowadzący Paweł Bednarski, CSiDZ
4. Forma zajęć Kurs

wykład

warsztaty komputerowe

5. Liczba godzin 16
6. Termin

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia.

7. Cena  200 zł
8. Cel kursu

W większości będą to cele kognitywne, odnoszące się do poznawania (słuchacz pozna…), myślenia, wiedzy, czy umiejętności intelektualnych.

W przypadku warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego będą to także cele afektywne, odnoszące się do zmiany zainteresowań, zachowań czy systemu wartości.

9. Warunki wstępne

brak

10. Treści Pozyskanie wiedzy z zakresu zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykorzystania finansowego wsparcia unijnego na rozwój przedsiębiorczości.
11. Oczekiwane efekty kształcenia

Uczestnik zajęć będzie potrafił założyć i prowadzić działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczeń podatkowych oraz podatku VAT i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Ponadto uczestnik  zdobędzie wiedzę na temat pozyskiwania środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości oraz zrozumie różnice pomiędzy poszczególnymi środkami pomocowymi.

12. Zasady zaliczenia

Test wiedzy.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach