Wykłady eksperckie

Tematy wykładów otwartych z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

1. Dr Tomasz Malowaniec:

 • Stanisław Vincenz - życie i twórczość (pełny zakres zagadnień)
 • Blaski i cienie polskiego systemu oświatowego oraz kondycja i kryzys polonistyki szkolnej po 1989 roku
 • Fenomen "Wiadomości Literackich" w polskim życiu literackim międzywojnia.

2. Prof. UKW dr hab Wojciech Kudyba:

 • Propozycja warsztatów literackich.

3. Mgr Mirosława Łatkowska:

 • Edytorstwo - redakcyjne przygotowanie tekstu do druku.

4. Dr Julia Doroszewska:

 • Powieść antyczna  - kurs 30 godzin.

5. Prof. Krzysztof Dybciak:

 • Jan Paweł II pisarz i myśliciel.

6. Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski:

 • "Greckie poczucie ładu natury. Racjonalne i irracjonalne aspekty greckiej umysłowości"
 • Dostrzec Chrystusa w religii niechrześcijańskiej. Rozważania na marginesie "Nostra aetate". Idea Logosu w starożytnej filozofii chrześcijańskiej jako sposób podejścia do kultury "pogańskiej"
 • Św. Augustyn - człowiek wiary i filozofii
 • Idea "Chrystusa jako Logosu" w filozofii wczesnochrześcijańskiej i jej znaczenie kulturowe.

7. Prof. dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski:

 • "Co to jest frazeologia i dlaczego w języku jest tak ważna"
 • "Na czym polega redagowanie tekstu"
 • "Z podstaw interpunkcji polskiej. Przecinek".

8.  Paweł Kuciński:

 • Co się stało z historią. Nowoczesna kultura i zmiana w historiografii
 • Internet - przestrzeń komunikacji czy przestrzeń tożsamości.

9. Paweł Freus:

 • Problemy z definicją sztuki dziś.

10. Małgorzata Majewska:

 • wykład poświęcony elektronicznej edycji Słownika języka polskiego wydanego w Wilnie w 1981 roku. Propozycja wykładu: Homonimia. Definicja i przykłady.

11. Mateusz Werner:

 • Problem międzykulturowości we współczesnym filmie dokumentalnym.

12. Prof. Krzysztof Koehler:

 • Sarmatyzm - czy Sarmacja?
 • Jak mówić o kulturze staropolskiej?

13. Magdalena Chabiera:

 • "Niespieszny przechodzień". Dzienniki podróży Jerzego Stempowskiego
 • Jerzy Stempowski o narodach i nacjonalizmie.

14.  Prof. Magdalena Saganiak:

 • Architektonika tekstu literackiego. Wprowadzenie
 • Wstęp do estetyki romantycznej
 • Poezja i doświadczenie wewnętrzne - refleksje o duszy twórczej
 • Słowo, śmierć i życie - sprawy ostateczne w późnej twórczości Juliusza Słowackiego.

15. dr Paweł Stangret:

Cykl wykładów „Tadeusz Kantor jako pisarz”

 • Zapis spektakli Cricot 2. 1,5 h
 • Kantor jako krytyk kultury – Lekcje mediolańskie 1,5h
 • Słowo i obraz w twórczości Tadeusza Kantora. 1,5 h

Wykłady ogólne:

 • Współczesny polski teatr polityczny. 1,5 h
 • Teatr postdramatyczny w Polsce. 1,5 h
 • Teatr plastyczny i plastyka teatru. 1,5 h

16. Dr Piotr Dejneka:

 • O problemach z wielokulturowością we współczesnej Europie.

 

 

Tematy wykładów otwartych z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

L.p..

Nazwisko

Propozycja tematu wykładu

1

Prof. Jan Żaryn

 

Znaczenie historii we współczesnej Polsce

2.

Prof. Janusz Odziemkowski

Zakres tematu: historia wojskowości, historia polityczna, społeczeństwo

3.

Ks. prof. Waldemar Gliński

Deportacje Polaków po wkroczeniu Związku Sowieckiego na ziemie II RP

8.

Dr Elżbieta Romanowska

PZPR wobec problemu rozliczeń zbrodni stalinowskich

6.

Dr Agnieszka Pietrzak

1. Represje Głównego Zarządu Informacji w latach 1945-1956

2. Represjonowanie żołnierzy  "Radosław" 1948-1956

4.

Dr Piotr Gontarczyk

Prawdy i mity o Jaruzelskim

5.

Dr Rafał Sierchuła

Konspiracja Obozu Narodowego w Kraju Warty - 1939-1945

7.

Dr Artur Kubaj

 

1. Opozycja przedsierpniowa i solidarnościowa z perspektywy Szczecina

2. Biografia mec. Władysława Siła-Nowickiego

9.

Mgr Agnieszka Sławińska

 

1. Losy młodocianych więźniarek politycznych w więzieniu w Bojanowie w latach 1952-1956

2. Udział młodzieży w II konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1956.

10.

Mgr Magda Romaniuk

1. Kiedy katolicy byli poza prawem - Rozdział Kościoła od Państwa we Francji w 1905 roku. Najburzliwiej dyskutowana ustawa w historii europejskiego parlamentaryzmu.

2. Louis Veuillot (1813-1883) - największy katolicki antyliberalny dziennikarz XIX wieku. Sylwetka i kierunki działania.

11.

Mgr Piotr Bączek

1. Próby laicyzacji Polski w okresie Władysława Gomułki

2. Aparat PRL wobec tzw. „cudów”

12.

Mgr Barbara Świtalska

1. Budowa portretu psychologicznego w biografii historycznej na wybranych przykładach

2. Liberałowie w Królestwie Polskim 1904-1907

3. Liberałowie w działaniu. Po obu stronach barykady 1905

13.

Siostra mgr Małgorzata Krupecka

1. Zakonnice w PRL-u.

2. Życie religijne na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej

14.

Mgr Krzysztof Osowiecki

 

1.Plakat  jako narzędzie propagandy PRL

2. Żywność i żywienie w PRL

15.

Mgr Grzegorz Majchrzak

1. SB wobec opozycji;

2. Kulisy wprowadzenia stanu wojennego

16.

Mgr Grzegorz Hanula

Powstanie Warszawskie

 

Dr inż. Roman Lusawa - tematy referatów:

 

1. Efektywność inwestycji publicznych na szczeblu lokalnym
2. Ekonomia szczęścia jako teoretyczna podstawa działań na szczeblu lokalnym
3. Rozwój Katolickiej nauki społecznej i jej wpływ na kształt państwowości polskiej
4. Ekonomia historyczna (energetyczna) jako teoretyczna podstawa działań na szczeblu lokalnym

 

Prof. Bogdan Chazan - tematy wykładów:

1. Promocja zdrowia młodzieży

2.Bezpieczeństwo zdrowotne antykoncepcji

3. Poród w domu

4.Profilaktyka nowotworów u kobiet

5. Opieka prekoncepcyjna

6. Położna w opiece nad matką i dzieckiem

7. Zdrowotna edukacja poporodowa

8. Program zdrowotny "Rodzicielstwo zdrowe od początku"

9. Prawidłowe odżywianie w okresie prokreacji

10. Nieudane rodzicielstwo - szacunek dla matki i ciała dziecka

11. Dziecko, matka i lekarz w diagnostyce prenatalnej

12. Położnictwo jako medycyna macierzyństwa

13. Ciąża i poród po IVF

14. Aborcja aspekty medyczne, etyczne i prawne

15. Społeczne i medyczne uwarunkowania ludzkiej płodności

16. Palenie tytoniu i prokreacja

17. Niepłodność - przyczyny, profilaktyka leczenie.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach