Delegacja UO UKSW na obchodach 74 rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Janowej Dolinie i Łucku

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/panorama_1.JPG

W dniach 7-10 lipca br. ks. prof. Jan Przybyłowski wraz z kierownikiem Uniwersytetu Otwartego drem Kazimierzem Szałatą przebywali na Ukrainie, gdzie wzięli odział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem ofiar „Rzezi Wołyńskiej”.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta polowa odprawiona w sobotę 8 lipca w Janowej Dolinie (obecnie Hajowe), gdzie w kwietniu 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 600 Polaków. Jak powiedział na wstępie uroczystości, i ordynariusz diecezji łuckiej ks. bp Vitalij Skomarovski, zgromadziliśmy się przy zbiorowej mogile nie po to, by czcić bohaterów, ale, by modlić się za zmarłych. I to wspólna modlitwa jest tym, co najbardziej łączy dziś Polaków i Ukraińców. Mszy świętej polowej sprawowanej przy mogile zamordowanych ofiar przewodniczył ordynariusz diecezji siedleckiej ks. bp Kazimierz Gurda. Po liturgii mszy świętej z udziałem wiernych i duchownych wszystkich kościołów, przedstawicieli władz dyplomatycznych RP, ukraińskich władz państwowych i samorządowych, okolicznych mieszkańców, harcerzy, uczestników motocyklowego Rajdu Wołyńskiego oraz pielgrzymów z Polski modlitwę za zmarłych poprowadzili hierarchowie kościoła prawosławnego i grekokatolickiego. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców przy pomniku ofiar zbrodni w Janowej Dolinie. Po oficjalnych ceremoniach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez mieszkańców Hajowego na przygotowany na leśnej polanie posiłek.

Tego samego dnia delegacja UKSW odwiedziła Ostrogską Akademię oraz prowadzoną przez ks. Yosifa Kovaliva parafię Wniebowzięcia Najświetniejszej Marii Panny oraz ośrodek duszpastersko-wydawniczy „Wołanie z Wołynia”.

W niedzielę przed południem delegacja UKSW wzięła udział w mszy świętej żałobnej w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Tego samego dnia po południu odbyła się kolejna sesja prowadzonej przez Uniwersytet Otwarty UKSW Szkoły Katedralnej w Łucku. Tym razem spotkanie, które poprowadził ks. bp Vitalij Skomarovski poświęcone było problematyce pokoju w świetle nauki kościoła. Pierwszy wykład na temat ciekawej historii inicjatywy ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, którą pięćdziesiąt lat temu zrealizował papież Paweł VI wygłosił dr Kazimierz Szałata. W ramach drugiego wykladu ks. prof. Jan Przybyłowski przedstawił podstawowe zasady pokoju w świetle nauczania Kościoła. Podczas dyskusji proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Paweł Chomiak oraz prezes stowarzyszenie „Kresy - Pamięć i Przyszłość” Krzysztof Krzywiński zwrócili uwagę na konieczność świadomości własnej wartości i tożsamości w procesie budowania szczerego dialogu prowadzącego do pokoju. Na pytanie, co my możemy zrobić, mając świadomość iż panami wojny i pokoju są polityce, ksiądz biskup Vitalij przypomniał orędzie matki Boskiej z Fatimy, z którego wynika, że powinniśmy się modlić o pokój. I właśnie modlitwą o pokój na Ukrainie zakończono lipcową sesję Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku.

Wyklad dra k. Szałaty

Wykład ks. prof. Przybyłowskiego

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/a.JPG http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/b.JPG http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/c.JPG http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/d.JPG http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/f.JPG

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach