Uniwersytet Otwarty UKSW w Przysusze

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/przysucha 11.jpg

Pod koniec mijającego roku akademickiego kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata w obecności burmistrza Tadeusza Tomasika oraz dziekana dekanatu przysuskiego ks. kan. Andrzeja Szewczyka podpisał umowę o współpracy z Domem Kultury w Przysusze.

Jak poinformował dyrektor placówki Mirosław Pilipczuk, miasto Przysucha oczekuje od naszej uczelni wsparcia w organizacji wykładów, seminariów i innych przedsięwzięć edukacyjnych a także możliwości korzystania z niektórych zajęć realizowanych w naszej Uczelni. Tego samego dnia ks. dr hab. Dariusz Pater wygłosił wykład dla słuchaczy miejscowego Uniwersytetu Trzeciego wieku.Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/przysucha_0.jpg http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/aktualnosc110.jpg

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach