UO UKSW w Miechowie

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/kkkk_1.jpgOdpowiadając na zaproszenie środowisk samorządowych z Małopolski Kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata udał się do Miechowa, gdzie spotkał się z działaczami społecznymi miasta i powiatu zainteresowanymi współpracą z naszym Uniwersytetem. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Silva Rerum Janusz Patyna przedstawił bogatą działalność Stowarzyszenia skierowanego na zaspakajanie potrzeb starszych ludzi nie tylko w formie Uniwersytetu Otwartego czy zajęć aktywizujących seniorów. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Lech Kochański zaprezentował działania kierowanej przez siebie placówki na rzecz mieszkańców Miechowa, daleko wykraczające poza potrzeby ściśle socjalne. Podczas spotkania rozmawiano między innymi na temat pilnej potrzeby patriotycznego wychowania młodych pokoleń, poprzez różne ciekawe inicjatywy ukazujące twórczą rolę postaw patriotycznych, które nie zamykają, ale otwierają człowieka na świat. Ten bowiem, kto kocha swój kraj, swoją kulturę i tradycję, jest w sposób dojrzały otwarty na innych, na ich wartości, religię, tradycję i aspiracje rozwojowe. W ramach wspólnych działań na rzecz otwartego patriotyzmu planuje się zorganizowanie wystawy oraz sesji naukowej.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach