UO UKSW w Awinionie

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1 _0.JPGW dniach 30.08 – 3.09 br kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z nowymi technologiami i ich odniesieniem do człowieka Pour une technologie au service de l’homme intégral et du bien commun zorganizowanej przez Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétien w Awinionie (Francja). Doroczne spotkanie, które rozpoczęło się od uroczystej mszy św. w Notre Dame de la Vie pod przewodnictwem ordynariusza diecezji Awinion ks. bpa Jean-Pierre Cattenoza zgromadziło ponad trzydziestu specjalistów z różnych dziedzin zaangażowanych w upowszechnianie nauki społecznej Kościoła. Wśród uczestników znaleźli się profesorowie ze znanych uniwersytetów i ośrodków akademickich z Francji, Szwajcarii, Czech, Hiszpanii, Argentyny, Grecji, Wielkiej Brytanii, Polski i Węgier. W ramach bloku tematycznego z udziałem zwierzchnika kościoła anglikańskiego ks. abpa Justina Veby, dr Kazimierz Szałata wygłosił wykład: „Przyszłość Europy i świata widziana z perspektywy nauczania kościoła?” Jak zaznaczył na wstępie swego wystąpienia kierownik UO UKSW, „nie musimy bać się potęgi nowych technologii ale raczej winniśmy obawiać się słabości człowieka”.

Coś podobnego mówił kiedyś Henri Bergson, upominając się o proporcjonalny do postępu technologicznego końca XIX wieku rozwój duchowy człowieka. Dr Kazimierz Szałata odwołując się do nauczania papieża Jana Pawła II zwrócił uwagę na konieczność zakorzenienia osoby ludzkiej w jej kulturę, religię, zakorzenienia w rodzinie, społeczności lokalnej, zakorzenienia w wartościach patriotycznych i ogólnoludzkich. Człowiek bez korzeni jest słaby, podatny na zgubne ideologie. Wobec kryzysu rodziny, kryzysu podstawowych relacji międzyludzkich, wobec zerwania relacji z Bogiem, z własną kulturą i religią człowiek dysponujący coraz większymi możliwościami technicznymi traci tożsamość, traci orientację, staje się słaby i nie jest zdolny do budowania cywilizacji miłości. Nie umie odczytać swego powołania, nie czuje odpowiedzialności za swoje decyzje wchodząc na drogę swojego rodzaju nihilizmu. W tym kontekście dr Szałata zaprezentował doniosłość jednego z ostatnich dokumentów Konferencji Episkopatu Polski z 14 marca bieżącego roku o patriotyzmie, który jest prostą realizacja przykazania miłości bliźniego i szacunku dla rodziców. Poruszony temat zakorzenienia w kulturę, religię, rodzinę i to, co nazywamy ojczyzną został wybrany na przyszłoroczną konferencję, która ma się odbyć w jednym z wybranych europejskich krajów. Być może będzie to Irlandia, Łotwa, lub Polska. Doroczne spotkanie Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła AIESC było okazją do zaprezentowania aktywności Uniwersytetu Otwartego UKSW, zwlaszcza działań na rzecz Koscioła w Europie Centralnej i Wschodniej.

http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/2_3.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/3_3.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/4_3.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/5_1.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/6_1.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/7_1.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/8_0.JPGhttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/9.jpghttp://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/10.jpg

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach