Patriotyzm w nauczaniu Kościoła

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/11_3.JPG

W poniedziałek 21 października 2019 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się specjalna wyjazdowa sesja Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary UO UKSW w Zielonce. Podczas spotkania, które poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wykład na temat patriotyzmu w świetle nauki Kościoła poprowadził ks. prof. Jan Przybyłowski.

Po wykładzie uczestnicy spotkania wzięli udział w koncercie „Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność. Rzecz o Józefie Piłsudskim”, zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego.


http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1_16.JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/4_9.JPG

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach