UO UKSW na uniwersytecie w Łucku na Ukrainie

Na początku spotkania nowi studenci Szkoły Katedralnej w obecności reprezentującego Kanclerza Szkoły Katedralnej ks. bpa Witalija Skomarovskiego w osobie proboszcza katdery świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. Pawła Chomiaka otrzymali z rąk przedstawicieli władz UKSW ks. prof. Henryka Skorowskiego oraz ks. prof. Jana Przybyłowskiego indeksy naszej Uczelni. Indeksy otrzymały między innymi siostry teresianki z Łucka oraz koordynatorka współpracy między UO UKSW i Uniwersytetem w Łucku dr Svietlana Suchariewa. Wprowadzając w tematykę spotkania dr Kazimierz Szałata przypomniał nauczanie Świętego Papieża Jana Pawła II na temat wolności i niepodległości, które nie są nam dane raz na zawsze, ale ich pielęgnowanie w nas jest naszym codziennym obowiązkiem. Doskonale przedstawił to w swoim wykładzie „Aksjologia niepodległości” koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego ks. prof. Henryk Skorowski ukazując niepodległość, jako wartość, dla której nasi przodkowie poświęcali swoje życie. Przedstawiciel pełniącego obowiązki Rektora Uniwersytetu w Łucku, dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. Serhieja Fedoniuka dr Andrij Moreńczuk przedstawił aktualną sytuację w drodze do niepodległości Ukrainy w wykładzie „Syndrom myślenia postsowieckiego, jako czynnik spowalniający pomyślny rozwój państwa ukraińskiego”. Trzeci wykład wygłoszony przez ks. prof. Jana Przybyłowskiego poświęcony był problematyce patriotyzmu w kontekście nauczania kościoła katolickiego. Ostatnie wystąpienie oparte na bogatych źródłach historycznych dotyczących stosunku kościoła katolickiego do niepodległości Polski i Ukrainy przedstawił założyciel i dyrektor duszpastersko-wydawniczego ośrodka „Wołanie z Wołynia” z Ostroga ks. Yosif Kovaliv.

Przy okazji listopadowej sesji UO UKSW delegacja z Polski przekazała dla Instytutu Polskiego dwa stacjonarne komputery, które będą służyły do nauki języka.

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/2_12.JPGhttp://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/3_11.JPG

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach