Gratulacje dla rektora Uniwersytetu w Łucku

Podczas spotkania, w którym wzięli udział współpracujący w ramach Szkoły Katedralnej w z UO UKSW dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. Siergiej Feduniuk oraz koordynator Instytutu Polskiego prof. Swietłana Suchariewa dr Kazimierz Szałata przedstawił historię i dzień dzisiejsz y naszej Uczelni.

Prof. Anatolij Cioś podziękował za przekazane gratulacje wyrażając jednocześnie nadzieję na rozwój współpracy między naszymi uniwersytetami. Jak wynika z rozmowy z gospodarzami spotkania, Wschodnioeuropejski Uniwersytet w Łucku w sposób szczególny zainteresowany jest wymianą doświadczeń i stałą współpracą w dziedzinie prawa, administracji oraz studiów medycznych, które w tym roku wzbogacą się o Wydział Lekarski. Jak zaznaczył prof. Cioś, współpraca w każdej innej dziedzinie będzie również mile widziana. Jednym z omawianych projektów była inicjatywa wspólnego zorganizowania Uniwersytetu Letniego z udziałem studentów z Europy Środkowej.

Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych prof. Siergiej Fadoniuk wraz z prof. Swietłaną Suchariewą podziękowali za dotychczasową współpracę oraz za przekazany przez Uniwersytet Otwarty UKSW sprzęt komputerowy. Warto zaznaczyć, że wśród słuchaczy Szkoły Katedralnej w Łucku mamy czterdziestu studentów miejscowego Uniwersytetu, którzy otrzymali indeksy UO UKSW. 

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/z dziekanem Fiodorowiczem MAŁE.JPG

http://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/Na Wydz. St. Międzyn.mmm_.JPG

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach