Język polski dla słuchaczy z Ukrainy

Uniwersytet Otwarty UKSW uruchamia kursy języka polskiego dla zainteresowanych osób z Ukrainy, które chcą doskonalić znajomość języka polskiego. Sposób organizowania zajęć, miejsce i inne szczegóły będą ustalane na podstawie zgłaszanych potrzeb. Kursy organizowane będą we współpracy z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Wkrótce podamy szczegóły.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest ośrodkiem akademickim, kształcącym przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wydziale Nauk Humanistycznych. Uczelnia jest także ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym od 2019 organizowane są państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW współpracują doświadczeni lektorzy i egzaminatorzy, regularnie biorący udział w egzaminach certyfikatowych. 

Kurs j. polskiego jako obcego skierowany do osób pochodzących z Ukrainy będzie organizowany w następujący sposób: przed rozpoczęciem kursu słuchacze odbędą krótkie rozmowy online z lektorem prowadzącym lub koordynatorem kursu. Na tej podstawie zostanie stworzony spersonalizowany plan kursu, dopasowany do potrzeb danej grupy. 

Lektorzy korzystać będą z materiałów własnych oraz pomocy dydaktycznych skierowanych do pracy ze Słowianami. Na zajęciach prowadzący nie używają języka pośrednika, co pozytywnie wpływa na proces adaptacji uczących się w środowisku polskojęzycznym.

Dużą wagę lektorzy będą przywiązywać do opanowania przez słuchaczy pięciu sprawności językowych: rozumienia ze słuchu (RS), rozumienia tekstów pisanych (RT), poprawności gramatycznej (PG), pisania, oraz mówienia.

Rozumiejąc specyfikę ucznia ukraińsko- lub rosyjskojęzycznego, lektorzy będą skupiać się na fonetyce, która ma duży wpływ na prawidłową komunikację w życiu codziennym cudzoziemca.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach