Kolejne robocze spotkanie z władzami Gozdowa

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/IMG_20231109_105631_0.jpg

We czwartek 9 listopada odbyło się w naszym Uniwersytecie Otwartym kolejne robocze spotkanie z władzami gminy Gozdowo poświęcone organizacji Akademii Gozdowskiej UO UKSW. Tym razem wójtowi gminy Dariuszowi Kalkowskiemu towarzyszyły panie: skarbnik Lidia Siemiątkowska i dyrektor biblioteki Renata Będzikowska. Ustalono zasady współpracy oraz kwestie praktycznej organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w Gozdowie. KIerownik UO UKSW dr Kazximierz Szałata przekazał gościom zaproszenie na uroczysty wykład profesora Janusza Odziemkowskiego połaczony z koncertem z okazji Święta Niepodległości.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach