Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy w UO UKSW

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/witalij.png18 czerwca Uniwersytet Otwarty UKSW, który od ponad dziesięciu lat prowadził działalność formacyjno-dydaktyczną w ramach Szkoły Katedralnej w Łucku gościł przewodniczącego Episkopatu Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarowskiego, któremu towarzyszył dyrektor generalny Caritas Spes Ukrainy ks. Wieczesław Gryniewicz (SAC). Po krótkim spotkaniu które poprowadził w saloniku siedemnastowiecznego domku kamedulskiego dr Kazimierz Szałata naszych gości przyjął rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski.

Ksiądz Rektor zapewnił o otwartości na studentów z różnych krajów świata ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań studentów z Ukrainy. Rektor przedstawił ofertę UKSW oraz wskazał możliwości jakie daje umiędzynarodowienie Uczelni.

Rektor UKSW przypomniał, iż przez ponad dziesięć lat Uniwersytet Otwarty UKSW prowadził w Łucku w Ukrainie szkołę katedralną, której wykładowcami byli nasi profesorowie. Pozwoliło to nawiązać dobre relacje między UKSW a diecezją łucką i środowiskiem akademickim Państwowego Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki. Po wybuchu pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę regularne sesje tematyczne, którym zawsze przewodniczył bp Vitalij Skomarowski zostały zawieszone. Od lutego 2022 roku Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy z Międzynarodową Unią Stowarzyszeń Raoula Follereau stał się centrum międzynarodowej pomocy humanitarnej koordynującym działania instytucji charytatywnych z Włoch, Szwajcarii i Francji oraz zespołów wolontariuszy działających przy poszczególnych parafiach i uniwersytetach na Ukrainie.

Cieszę się, że przedstawiciele naszej uczelni przez wiele lat budowali wzajemne relacje i współpracę, teraz w obliczu wojny nie zapominają o tym i ściśle je podtrzymują, tym razem na poziomie jakże niezbędnej pomocy humanitarnej. Wyrażam głęboką nadzieję na rychły koniec wojny, co przyniesie ponownie w pełni niezależną Ukrainę i umożliwi wznowienie naszej akademickiej współpracy – powiedział rektor UKSW.

Dr Kazimierz Szałata przypomniał niezwykłą atmosferę, która była manifestacją tego, co papież Paweł VI nazywał „cywilizacją miłości”, kiedy tysiące ludzi dobrej woli z otwartymi ramionami przyjmowało do swych domów szukających schronienia matek z dziećmi.

Byliśmy tam od pierwszych godzin po otwarciu granicy. We współpracy z Rektorem Uniwersytetu w Łucku prof. Anatolijem Tsosem pomagaliśmy w organizacji noclegów nowych sal wykładowych dla studentów przeniesionych z uniwersytetów pozostających na okupowanych terenach – przypomniał.

Za tę konkretną pomoc, która w wymiarze materialnym przekroczyła 460 ton przekazanej żywności, środków medycznych i innych artykułów pierwszej potrzeby podziękowania na ręce rektora UKSW złożył dyrektor generalny Caritas Spes Ukrainy ks. Wieczesław Gryniewicz.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, który jest absolwentem Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej, wyraził wdzięczność za wieloletnią współpracę z naszą Uczelnią, za pomoc materialną ale także wsparcie modlitewne. – Moc tej modlitwy czujemy na co dzień – powiedział.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach