O Uniwersytecie Otwartym

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Uniwersytet Otwarty UKSW prezentuje Państwu szeroką ofertę dydaktyczną pozwalającą poznać i pogłębić wiedzę
w zakresie różnych dziedzin naukowych wykładanych na naszych dziesięciu wydziałach. Dzięki współpracy z zewnętrznymi instytucjami samorządowymi i kulturalno-oświatowymi wychodzimy z naszą ofertą na zewnątrz, to znaczy proponujemy wykłady otwarte, które będą realizowane zarówno na terenie naszej uczelni, jak też poza nią. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, które pozwolą nam na przygotowanie takiej propozycji dydaktycznej, która będzie odpowiadała rzeczywistym potrzebom naszych słuchaczy.

Nasi partnerzy

Współpracują z nami:

Czytaj więcej »

Kadra Uniwersytetu Otwartego

Kadra Uniwersytetu Otwartego

Czytaj więcej »

Skład Rady Programowej

W skład Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego wchodzą: koordynatorzy powołani przez dziekanów poszczególnych wydziałów oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych, dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, wskazanych przez prorektora właściwego ds. studenckich i kształcenia oraz kierownik Uniwersytetu Otwartego jako jej przewodniczący.

Czytaj więcej »

Zadania Rady Programowej

Obowiązki członków Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego określa Regulamin Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej »

Informacje o Uniwersytecie Otwartym

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje od dnia 17 grudnia 2009r. Został powołany na podstawie zarządzenia nr 56/2009 Rektora UKSW.

Celem Uniwersytetu Otwartego jest prowadzenie kształcenia otwartego, stwarzającego osobom dorosłym warunki do doskonalenia i uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji ogólnych i zawodowych.

Czytaj więcej »

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach