Inauguracja nowego roku akademickiego w Płońsku

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/1_18.JPGWe wtorek 27 września 2022 odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego w Płońskiej Akademii Wiary ABC Chrześcijaństwa. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana w Płońsku. Witając uczestników liturgii ks. proboszcz Zbigniew Sajewski przypomniał historię płońskiej akademii, której powstanie związane jest z obchodzonym dziesięć lat temu Rokiem Wiary.

Czytaj więcej »

Rada Programowa UO UKSW 2022-23

W poniedziałek 3 października 2022 o godz. 13.00 w sali nr 223 w łączniku budynku przy ul. Dewajtis 5 odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli poszczególnych wydziałów i jednostek działających w naszej Uczelni.

Inauguracja w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa

Już po raz jedenasty, we wtorek 28 września 2022 r.  w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe w Płońsku odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Płońskiej Akademii „ABC Chrześcijaństwa”. Po uroczystej mszy św. wykład inauguracyjny ks. prof. Wojciech Góralski na temat: Synodalność znamieniem Kościoła. Podczas uroczystości zostaną wręczone uroczyste dyplomy za rok akademicki 2021/22. Nowi słuchacze otrzymają indeksy oraz złożą uroczyste ślubowanie. Płońska Akademia ABC Chrześcijaństwa funkcjonowała w nieco zmienionej formule nawet w czasie pandemii.

Pracowite wakacje

Uniwersytet Otwarty UKSW wykorzystał czas wakacji do zintensyfikowania pomocy humanitarnej na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. We współpracy z naszymi przyjaciółmi we Francji, Szwajcarii i Włoch przekazaliśmy ponad dwieście ton żywności, środków opatrunkowych i higienicznych. Dzięki wolontariuszom z ośrodków Akademickich w Łucku, Chmielnickim i Kijowie a także braciom zakonu św Franciszka i działającym na Ukrainie strukturom Caritas pomoc nasza trafiła tam, gdzie są najpilniejsze potrzeby o czym świadczą podziękowania płynące z różnych części Ukrainy. Czytaj więcej »

Pomoc dla Ukrainy

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/11_4.JPGOd ponad dziesięciu lat Uniwersytet Otwarty UKSW prowadził działalność edukacyjną na Ukrainie w ramach powołanej we współpracy z diecezją Łucką Szkoły Katedralnej. Skupiała ona środowisko osób zainteresowanych refleksją nad trudnymi problemami moralnymi współczesnego świata z perspektywy nauczania kościoła katolickiego. Znaczną część słuchaczy stanowili studenci i wykładowcy Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Lesi Ukrainki. 

Czytaj więcej »

O piekle i czyśćcu

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/3_13.JPGPrawda o piekle i czyśćcu w nauczaniu kościoła katolickiego była tematem kwietniowego wykładu w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa, który wygłosił ks. prof. Jan Kazimierz Przybyłowski z Katedry Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po wykładzie odbyła się żywa dyskusja świadcząca o tym, ze podjęty temat jest ważnym zagadnieniem domagającym się pogłębienia w oparciu o Pismo święte i tradycję ojców Kościoła.

Czytaj więcej »

O modlitwie w Płońsku

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/b4.JPG

O istocie modlitwy” to temat wykładu który wygłosił 22 marca 2022 roku w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa ks. prof. Stanisław Urbański. Spotkanie zorganizowane w auli parafii św. Maksymiliana Kolbe poprowadził ks. dziekan Zbigniew Sajewski.

Czytaj więcej »

Pomoc ofiarom wojny

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/sp zlojec .JPG

Uniwersyet Otwarty UKSW z całą mocą właczył się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. W sposób szczególny właczylismy się w organizację transportu rodzin z granicy w głab kraju, zapewninie opieki w doraźnych centrach pomocy zarówno w Polsce jak i w diecezji Łuckiej na Ukrainie, Organizujemy również sprzęt do zdalnego nauczania dzieci, które chcą mieć kontakt online ze swoimi szkołami na Ukrainie. Koordynujemy również transporty z pomocą humanitarną z całej Europy.  Przekazaliśmy już na Ukrainę ponad 80 ton pomocy humanitarnej od naszych przyjaciół z Francji, Szwajcarii i Włoch.

Czytaj więcej »

Solidarni z Ukrainą

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/flaga.jpgW obliczu brutalnej wojny na Ukrainie obejmujemy naszą modlitwą wszystkich słuchaczy prowadzonej we współpracy z Diecezją Łucką i wołyńskim Uniwersytetem Narodowym imienia Łesi Ukrainki Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku. Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi cierpiącymi obywatelami Ukrainy. Niech Matka Boża czczona tu w sposób szczególny, w każdym kościele i obrządku wyprosi u Swego Syna łaskę upragnionego pokoju. Czytaj więcej »

Warszawska Akademia Biblijna

https://uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/Biblia_000.jpegZapraszamy na kolejne wykłady realizowane we współpracy z Bractwem Słowa Bożego. Koordynatorem zajęć ze strony UO UKSW jest ks. prof. Waldemar Linke CP. Wykłady odbywają się w sali obok kościoła Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B w Warszawie (naprzeciw teatru Wielkiego) w każdy poniedziałek w czterech cyklach: Czytaj więcej »

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach