Podziękowania dla UO UKSW z Ukrainy

Odpowiadając na zaproszenie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarowskiego kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w obchodach jubileuszu czterechsetlecia fundacji katedry świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Wołyniu.

Czytaj więcej »

Nowa inicjatywa Uniwersytetu Otwartego UKSW Akademia Myśli Jana Pawła II UO UKSW

Uniwersytet Otwarty powołuje do życia nową Akademię, której celem będzie upowszechnianie i pogłębianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Stosowne porozumienie dotyczące współpracy przy tworzeniu nowych bloków dydaktycznych opartych na cyklicznych wykładach otwartych podpisali 7 października br.: kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata oraz dyrektor Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II prof. Aleksandra Vanney.

Czytaj więcej »

O proroku Jeremiaszu w Warszawskiej Akademii Biblijnej UO UKSW

W poniedziałek 3 października br. zainaugurowano nowy cykl spotkań zatytułowany „Laboratorium Słowa Bożego” w Warszawskiej Akademii Biblijnej realizowanej na podstawie porozumienia o współpracy zawartego między Uniwersytetem Otwartym UKSW i Bractwem Słowa Bożego. Pierwszy wykład na temat Księgi Jeremiasza wygłosił ks. dr Piotr Klimek.

Czytaj więcej »

Podziękowania dla UO UKSW z Francji

W ostatnich dniach września br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu, gdzie spotkał się między innymi z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży „Kraków 2016”, którzy wzięli udział w programie UO UKSW Pour decouvrir le pays de JMJ. Specjalne podziękowanie za przeprowadzenie sesji dla animatorów ŚDM, którzy wraz z krajowym duszpasterzem Szkół Wyższych we Francji o. Antoine de la Fayolle OP gościli w naszej Uczelni w dniach 19-23 października 2015 r. a także za trzydniową sesję dla 150 uczestników ŚDM zorganizowaną w Częstochowie, Choroniu, Lublinie, Zamościu, Złojcu i Nieliszu, w przeddzień spotkania z Ojcem Świętym w Krakowie, złożył jeden z pierwszych realizatorów projektu Papieża Jana Pawła II światowych spotkań młodzieży bp Michel Dubost.

Czytaj więcej »

Z udziałem ks. bpa M. Milewskiego Inauguracja roku w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa

O tym, że poznanie prawdy wyzwala i prowadzi do zbawienia, mówił ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie kolejnego roku działalności Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Wykład inauguracyjny o odpowiedzialności internautów – katolików za głoszenie Dobrej Nowiny, wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch, były wieloletni rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj więcej »

Rusza Warszawska Akademia Biblijna UO UKSW

Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy ze stowarzyszeniem Bractwo Słowa Bożego poszerzył swoją ofertę o nowy blok dydaktyczny pod nazwą Warszawska Akademia Biblijna Uniwersytetu Otwartego UKSW. Stosowne porozumienie ze strony Uczelni podpisał kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata natomiast ze strony Stowarzyszenia kanclerz Bractwa Słowa Bożego Waldemar Jakuboze. Wspólnie ustalono, iż koordynatorem zajęć będzie ks. dr hab. Waldemar Linke.

Czytaj więcej »

UO na jubileuszu Ad Gentes

W niedzielę 18 września 2016 kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku uroczystościach jubileuszu działającego przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji dzieła pomocy Ad Gentes.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW na Seminarium Społecznym w Velehradzie

W dniach 9-11 września br kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był gościem Międzynarodowego Seminarium Społecznego w stolicy apostołów Słowian: świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie na Morawach. Doroczne spotkanie poświęcone roli organizacji społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w świetle nauki społecznej kościoła  zgromadziło ponad stu uczestników z Czech, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Albanii, Włoch, Austrii i Polski.

Czytaj więcej »

Wykład kierownika UO UKSW na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonikach

W dniach 1-8 września 2016 roku kierownik Uniwersytetu Otwartego UO UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonikach (Grecja), gdzie wziął udział w międzynarodowej sesji naukowej poświęconej najnowszej encyklice papieża Franciszka Laudato si’, podczas której wygłosił wykład zatytułowany: De l'humanisme intégral à l’écologie intégrale.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW o Światowych Dniach Młodzieży

Podczas odbywających się w ostatnich dniach lipca w Krakowie Światowych Dni Młodzieży kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był gościem relacjonujących krakowskie wydarzenia stacji radiowych i telewizyjnych. Udzielił też wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach