Chrześcijanin wobec wyzwań liberalizmu

We czwartek 18 lutego br. w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary UO UKSW odbyła się kolejna sesja poświęcona wyzwaniom liberalizmu w świetle nauki kościoła katolickiego. Podczas spotkania w wypełnionej po brzegi auli Jana Pawła II w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wykład Chrześcijanin wobec liberalizmu wygłosił koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski SVD.

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Chorego z udziałem ks. abpa Henryka Hosera

We czwartek 11 lutego br.  Uniwersytet Otwarty UKSW we współpracy z Fundacją Polską Raoula Follereau, 58 Szczepem ZHR oraz Caritas zorganizował w szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie uroczyste obchody Światowego Dnia Chorego. Spotkanie z udziałem Jego Ekscelencji ks. abpa Henryka Hosera rozpoczęła uroczysta akademia zorganizowana w wypełnionej przez chore dzieci świetlicy szpitalnej, którą poprowadził dr Kazimierz Szałata.

Czytaj więcej »

Z udziałem ks. abpa Henryka Hosera Inauguracja Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We wtorek 26 stycznia br. rozpoczęła swoją działalność Warszawsko-Praska Akademia Wiary Uniwersytetu Otwartego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uroczysta inauguracja z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera oraz przedstawicieli władz Uczelni odbyła się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Hosera, który również wygłosił kazanie, słuchacze Akademii otrzymali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Czytaj więcej »

63 Światowy Dzień Trędowatych 31 stycznia 2016

Trąd jest jedną z najstarszych i najokrutniejszych chorób, jakie zna ludzkość. Jest symbolem  nieszczęścia człowieka. Przez całe stulecia trędowaci byli traktowani jak ludzie umarli za życia i mogli liczyć co najwyżej na pomoc najodważniejszych misjonarzy. W latach czterdziestych ubiegłego stulecia sługa Boży Raoul Follereau wraz z siostrą Eugenią Ravasio ze zgromadzenia Matki Bożej od Apostołów postanowili zmienić ich los, doskonale zdając sobie przy tym sprawę z wagi przedsięwzięcia.

Czytaj więcej »

Boże Narodzenie 2015

W swojej nieskończonej miłości Chrystus stał się tym,

kim jesteśmy my, abyśmy my stali się w pełni tym, kim jest On.

św. Ireneusz, „List z Cochabamby” Czytaj więcej »

Nie żyje jeden z liderów Szkoły Katedralnej w Łucku

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dra Eugeniusza Szymonowicza, wspaniałego lekarza i humanisty, który był jednym z liderów Szkoły Katedralnej UO UKSW w Łucku na Ukrainie. Pan Doktor zadziwiał nas wszystkich nie tylko swoją wiedzą medyczną, ale i filozoficzno-teologiczną, swoją serdecznością, delikatnością a nade wszystko mądrością. To wielka strata dla Szkoły Katedralnej w Łucku, dla środowiska polonijnego i lekarskiego naszych Wschodnich Kresów. Jego postawa godnej walki z ciężką chorobą a także stała wrażliwość na cierpienie innych, będzie dla nas wszystkich niedoścignionym wzorem.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Doktorowi Szymonowiczowi wszelki trud związany ze służbą na rzecz kościoła katolickiego na Wołyniu, którego troską była zawsze posługa na rzecz chorych i cierpiących. Czytaj więcej »

Inauguracja w Łuckiej Szkole Katedralnej UO UKSW

W niedzielę 22 listopada br zainaugurowała kolejny, drugi już rok akademicki Szkoła Katedralna powołana na mocy porozumienia między Uniwersytetem Otwartym UKSW i diecezją Łucką na Ukrainie. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od mszy św., którą w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawił ks. prof. Jan Kazimierz Przybyłowski z Wydziału Teologicznego UKSW.

Czytaj więcej »

Mistyka w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

We czwartek 19 listopada odbyło się zorganizowane w ramach Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW, której słuchaczami są studenci z krajów Europy Wschodniej studiujący na warszawskich uczelniach spotkanie poświęcone mistyce. Po mszy św. którą odprawił dyrektor Biura Zespołu Pomocy kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Kryża, wykład poprowadził ks. prof. Marek Tatar z Wydziału Teologii UKSW.

Czytaj więcej »

Z udziałem Rektora UKSW Inauguracja Żoliborskiej Akademii Rodziny

We wtorek 17 listopada br zainaugurowała swoją działalność Żoliborska Akademia Rodziny UO UKSW. Jest to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Otwartego UKSW oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Pierwsze spotkanie odbyło się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15 na warszawskim Żoliborzu.

Czytaj więcej »

O Muzeum Katyńskim w Akademii Cnót Obywatelskich

Listopadowe spotkanie w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW zorganizowane przy bazylice św. Krzyża w Warszawie miało wyjątkowy charakter. Najpierw ze względu na temat, jakim była jedna z największych polskich tragedii narodowych – katyńskie ludobójstwo, oraz - jak zaznaczył prowadzący spotkanie dr Kazimierz Szałata - ze względu na gościa, kierownika i współtwórcy Muzeum Katyńskiego Sławomira Zygmunta Frątczaka.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach