Wykład otwarty w Akademii ABC Chrześcijaństwa w Płońsku

We wtorek 31 maja 2016 r. w ramach kolejnego spotkania w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa UO UKSW ks. prof. Bogumił Gacka MIC przedstawił wykład na temat personalizmu chrześcijańskiego, który  polega na afirmowaniu Osobowego Boga i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością (Jan Paweł II).

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 18-20 maja br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w dwóch międzynarodowych kolokwiach naukowych w Maison d'Europe de Paris i w College des Bernardins. Uczestniczył również w posiedzeniu Zarządu Międzynarodowej Unii Follereau.

Czytaj więcej »

Jubileusz Chrztu Polski w Łucku

Majowa sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW w Łucku na Ukrainie poświęcona była jubileuszowi 1050 lecia chrztu Polski i jego znaczenia dla narodu oraz kościoła powszechnego. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 15 maja od mszy św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Paweł Chomiak.

Czytaj więcej »

Księga Tobiasza w Colloquia Gostiniensia

„Księga Tobiasza: opowiadanie o rodzinie, która musiała żyć w ciężkich warunkach” - to temat spotkania, które odbyło się w ramach zorganizowanego przez Uniwersytet Otwarty we współpracy z parafią św. Marcina w Gostyninie cyklu wykładów otwartych „Colloquia Gostiniensia”. Gościem sesji, w której wziął udział kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata był ks. prof. Waldemar Linke z Wydziału Teologicznego UKSW.

Czytaj więcej »

Społeczne skutki chrztu Polski

We wtorek 26 kwietnia br. w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa odbyła się sesja poświęcona społecznym skutkom chrztu Polski. Gościem spotkania, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego ks. prof. Henryk Skorowski. W swoim wykładzie przedstawił nową wizję człowieka i świata, jakie wniosło w historię Polski chrześcijaństwo.

Czytaj więcej »

W poszukiwaniu prawdziwej wiary

We czwartek 21 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce. Tym razem wykład na temat poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Która wiara jest prawdziwa?” przedstawił kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii UKSW ks. prof. Maciej Bała.

Czytaj więcej »

Czy uda się obronić kulturę przed ateizmem?

Pytanie to postawił 13 kwietnia br. ks. prof. Jacek Grzybowski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podczas wykładu w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW przy bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Jak powiedział ksiądz profesor, współcześnie jesteśmy świadkami silnych tendencji sekularnych. Jest to proces, poprzez który społeczeństwa, kultury a nawet całe cywilizacje uwalniają się od wpływu instytucji religijnych, które w różnorakich przejawach oddziaływały na jednostki, rodziny, wspólnoty i życie społeczne. Ale wyłaniający się z idei laickich ateizm nie jest jedynie czystą negacją Boga.

Czytaj więcej »

Rocznica katastrofy smoleńskiej

W poniedziałek 11 kwietnia br. w szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej delegacja Uniwersytetu Otwartego UKSW; dr Kazimierz Szałata i mgr Jolanta Figura zapalili znicze na grobie rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka, który zginął 10 kwietnia 2010 roku wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i całą delegacją państwową udającą się do Rosji dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Ks. rektor Ryszard Rumianek był inicjatorem powołania Uniwersytetu Otwartego w naszej uczelni.

Czytaj więcej »

Dzień Świętości Życia

Uniwersytet Otwarty UKSW włączył się w obchody Dnia Świętości Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas uroczystej sesji zorganizowanej 9 kwietnia br. w kościele Bożego Miłosierdzia, który usytuowany jest naprzeciw Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, wykład na temat „Tajemnice ludzkiego bytu” wygłosił kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata. Drugi wykład zatytułowany „Wybrać życie” przedstawił prof. Bogdan Chazan.

Czytaj więcej »

UO UKSW w Zamku Królewskim

Odpowiadając na zaproszenie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarovskiego, w piątek 8 kwietnia br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w uroczystościach związanych z przekazaniem diecezji Łuckiej kopii zaginionego obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej z Kolegiaty Świętej Trójcy w Ołyce. Uroczystości otworzyła konferencja prasowa w siedzibie Episkopatu Polski z udziałem sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Ukrainy ks. bpa Vitalija Skomarovskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski ks. bpa Artura Nizińskiego, rzecznika KEP ks. Pawła Rytel-Adrianika oraz prezesa Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dra Michała Laszczkowskiego.

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach