Dyplomy w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary

We czwartek 16 czerwca 2016 w Zielonce koło Warszawy odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył ks. prof. Stanisław Stefanek. Podczas uroczystej sesji naukowej, którą poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego dr Kazimierz Szałata wykład na temat „Rodzina skarbem kościoła” poprowadził ks. prof. bp Stanisław Stefanek.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Akademii ABC Chrześcijaństwa w Płońsku

We wtorek 31 maja 2016 r. w ramach kolejnego spotkania w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa UO UKSW ks. prof. Bogumił Gacka MIC przedstawił wykład na temat personalizmu chrześcijańskiego, który  polega na afirmowaniu Osobowego Boga i nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, wyznacza prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, wymiaru moralnego przed wymiarem ekonomicznym, pracy przed kapitałem i miłosierdzia przed sprawiedliwością (Jan Paweł II).

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w Paryżu

W dniach 18-20 maja br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przebywał w Paryżu gdzie wziął udział w dwóch międzynarodowych kolokwiach naukowych w Maison d'Europe de Paris i w College des Bernardins. Uczestniczył również w posiedzeniu Zarządu Międzynarodowej Unii Follereau.

Czytaj więcej »

Jubileusz Chrztu Polski w Łucku

Majowa sesja Szkoły Katedralnej Uniwersytetu Otwartego UKSW w Łucku na Ukrainie poświęcona była jubileuszowi 1050 lecia chrztu Polski i jego znaczenia dla narodu oraz kościoła powszechnego. Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 15 maja od mszy św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Paweł Chomiak.

Czytaj więcej »

Księga Tobiasza w Colloquia Gostiniensia

„Księga Tobiasza: opowiadanie o rodzinie, która musiała żyć w ciężkich warunkach” - to temat spotkania, które odbyło się w ramach zorganizowanego przez Uniwersytet Otwarty we współpracy z parafią św. Marcina w Gostyninie cyklu wykładów otwartych „Colloquia Gostiniensia”. Gościem sesji, w której wziął udział kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata był ks. prof. Waldemar Linke z Wydziału Teologicznego UKSW.

Czytaj więcej »

Społeczne skutki chrztu Polski

We wtorek 26 kwietnia br. w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa odbyła się sesja poświęcona społecznym skutkom chrztu Polski. Gościem spotkania, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata był koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego ks. prof. Henryk Skorowski. W swoim wykładzie przedstawił nową wizję człowieka i świata, jakie wniosło w historię Polski chrześcijaństwo.

Czytaj więcej »

W poszukiwaniu prawdziwej wiary

We czwartek 21 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce. Tym razem wykład na temat poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Która wiara jest prawdziwa?” przedstawił kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii UKSW ks. prof. Maciej Bała.

Czytaj więcej »

Czy uda się obronić kulturę przed ateizmem?

Pytanie to postawił 13 kwietnia br. ks. prof. Jacek Grzybowski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW podczas wykładu w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW przy bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Jak powiedział ksiądz profesor, współcześnie jesteśmy świadkami silnych tendencji sekularnych. Jest to proces, poprzez który społeczeństwa, kultury a nawet całe cywilizacje uwalniają się od wpływu instytucji religijnych, które w różnorakich przejawach oddziaływały na jednostki, rodziny, wspólnoty i życie społeczne. Ale wyłaniający się z idei laickich ateizm nie jest jedynie czystą negacją Boga.

Czytaj więcej »

Rocznica katastrofy smoleńskiej

W poniedziałek 11 kwietnia br. w szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej delegacja Uniwersytetu Otwartego UKSW; dr Kazimierz Szałata i mgr Jolanta Figura zapalili znicze na grobie rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka, który zginął 10 kwietnia 2010 roku wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i całą delegacją państwową udającą się do Rosji dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Ks. rektor Ryszard Rumianek był inicjatorem powołania Uniwersytetu Otwartego w naszej uczelni.

Czytaj więcej »

Dzień Świętości Życia

Uniwersytet Otwarty UKSW włączył się w obchody Dnia Świętości Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas uroczystej sesji zorganizowanej 9 kwietnia br. w kościele Bożego Miłosierdzia, który usytuowany jest naprzeciw Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, wykład na temat „Tajemnice ludzkiego bytu” wygłosił kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata. Drugi wykład zatytułowany „Wybrać życie” przedstawił prof. Bogdan Chazan.

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach