Wykład z okazji 65 rocznicy ingresu abpa Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie

W dniu 2 lutego 2014 minęła 65 rocznica ingresu abpa Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie i formalnego objęcia przez Niego Urzędu Prymasa Polski.
Z tej racji mgr Hubert Jerzy Kaczmarski  w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego UKSW wygłosił w parafii Bożego Ciała  na Kamionku w Warszawie prelekcję poświęconą Osobie i Dziełu Prymasa Tysiąclecia. Podzielił się też swoimi wspomnieniami ze spotkań z Księdzem Prymasem.

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża w Warszawie

niedzielę 9 lutego br w Kościele Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie odbył się kolejny wykład w Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW. Tym razem znany historyk, prof. Janusz Odziemkowski podjął temat  Kiedy negacja państwa była obywatelską cnotą. Dylematy epoki zaborów. Profesor w jasny sposób przedstawił sytuację  w poszczególnych zaborach oraz jej wpływ na postawy Polaków po odzyskaniu niepodległości.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 4 lutego br odbył się kolejny wykład w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Spotkanie na temat Patrotyzmu w świetle wiary poprowadził ks. prof. Bronisław Mierzwiński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Czytaj więcej »

61 Światowy Dzień Trędowatych w Akademii Dobroczynności UO UKSW

Z okazji przypadającego w niedzielę 26 stycznia br. 61 Światowego Dnia Trędowatych w Akademii Dobroczynności UO UKSW odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone aktualnym problemom związanym z walką z jedną z najstarszych chorób, jaką zna ludzkość oraz pracy misjonarzy katolickich wśród trędowatych. Spotkanie, które miało miejsce w sali Św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 poprowadzili: kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji o. Kazimierz Szymczycha SVD oraz gospodarz miejsca o.Zygmunt Robert Berdychowski ze zgromadzenia księży misjonarzy. Podczas spotkania zaprezentowano przygotowaną przez Urszulę Szałatę wystawę obrazująca pracę ośrodków Follereau oraz polskich misjonarek służących ludziom chorym na trąd.

Czytaj więcej »

Wykład prof. Bogdana Chazana w Akademii Rodziny i Bioetyki

We wtorek 21 stycznia br w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie  odbył się kolejny wykład otwarty w Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW. Tematem spotkania, które poprowadził znany i ceniony lekarz ginekolog-położnik, dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan były aktualne dylematy moralne lekarzy, którzy w swej pracy chcą kierować się głosem sumienia.

Wykład otwarty w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie - relacja ze spotkania

We wtorek 14 stycznia odbył się kolejny wykład w Akademii Wiary Uniwersytetu Otwartego UKSW w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Wykład na temat społecznego wymiaru wiary poprowadził koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty prof. Wiesława Wysockiego w ramach Akademii Cnót Obywatelskich - relacja ze spotkania

W niedzielę 12 stycznia br. przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie odbył się kolejny wykład otwarty w ramach Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW. Spotkanie, które poprowadził prof. Wiesław Wysocki poświęcone było kłopotom III Rzeczypospolitej z patriotyzmem. Pan Profesor Wysocki zaznaczył na samym wstępie, że ojczyzna to nie jest tylko wspólnota osób, ale także wspólnota pamięci.

Czytaj więcej »

O wychowaniu poprzez dobre obyczaje w Akademii Dobrego Wychowania i Rodziny przy Krakowskim Przedmieściu 3

Pierwszy w tym roku wykład w Akademii Dobrego Wychowania i Rodziny UO UKSW przy Bazylice Św. Krzyża w Warszawie poświęcony był wychowaniu poprzez obrzędowość rodzinną. Jak powiedział na wstępie prowadzący spotkanie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, utrwalone przez wieki treści rodzinnej obrzędowości przestają być dziś czytelne, co wpływa na rozluźnienie więzi w  tej podstawowej wspólnocie, w której człowiek wychowuje się, dojrzewa i realizuje swoje życiowe powołania. Dlatego tak bardzo ważne jest dbanie o zachowanie dobrych obyczajów i pogłębianie ich treści. W swoim wykładzie pan Hubert Kaczmarski, który od lat zajmuje się między innymi problemem savoir vivru i protokołu dyplomatycznego przedstawił podstawowe zasady dobrych zachowań w relacjach rodzinnych i społecznych.

Czytaj więcej »

O ideologii gender w Akademii Rodziny i Bioetyki UO UKSW

We wtorek 17 grudnia w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie, w ramach Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW  odbył się wykład otwarty pani dr Ireny Grochowskiej na temat zagrożeń dla rodziny i wychowania jakie niesie nowa wizja człowieka prezentowana w ideologii "gender".

Wykład otwarty w Parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku

W środę 18 grudnia br odbył się kolejny wykład w ramach Akademii ABC Chrześcijaństwa w Parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Wykład poprowadził ks. prof. Ireneusz Mroczkowski. Temat spotkania brzmiał: Sumienie - wewnętrzny głos w człowieku. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną ze spotkania.

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach