Współpraca UO UKSW z diecezją w Łucku na Ukrainie

W dniach 12-13 lipca br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata spotkał się w siedzibie kurii biskupiej w Łucku na Ukrainie z nowo mianowanym ordynariuszem ks. bpem Witalijem Skomorowskim. Podczas spotkania rozmawiano na temat perspektyw współpracy w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz wspólnych działań formacyjnych realizowanych zarówno w UKSW, jak też na terenie diecezji Łuckiej. Wśród planowanych działań rozważano między innymi  uruchomienie cyklu wykładów formacyjnych przy katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz współudział w organizacji Drugiej Pielgrzymki Lekarzy Ukraińskich w Berdyczowie koło Żytomierza.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w zespole ds. beatyfikacji Raoula Follereau

W czwartek 26 czerwca br. kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w spotkaniu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego wielkiego humanisty XX wieku Raoula Follereau. Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza św. w kaplicy Matki Bożej z La Salette przy  Rue de Dantzig w Paryżu, którą odprawił postulator procesu o. Bernard Courrone ss. cc. Podczas spotkania Zespołu z bpem Philippe Breton prof. Etienne Thévenin z  Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire (Uniwersytet w Nancy) przedstawił plan pracy kierowanej przez siebie komisji historycznej, której celem będzie wyjaśnienie wszystkich kontekstów politycznych związanych z szeroką, międzynarodową działalnością Raoula Follereau.

Czytaj więcej »

Współpraca UO UKSW z miastem Ostrów Mazowiecka

W poniedziałek 16 czerwca br. w ratuszu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a władzami miasta Ostrów Mazowiecka. Ze strony Uczelni umowę podpisał kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, natomiast ze strony miasta burmistrz Władysław Krzyżanowski. Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności pierwszego zastępcy burmistrza pani Danuty Janusz, która przedstawiła perspektywy współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW w dziedzinie upowszechniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych i szkół, inicjowania działań formacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki uzależnień od alkoholu i innych substancji oraz zachowań. Podczas spotkania rozważano między innymi powołanie w Ostrowi Mazowieckiej Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW.

Czytaj więcej »

Oświadczenie w obronie lekarzy katolickich

Wobec bezprecedensowych ataków na środowisko lekarzy, którzy publicznie zadeklarowali, że w swojej pracy zawodowej będą się kierować głosem sumienia, wyrażam pełną solidarność z tymi, którzy chcą wiernie wypełniać swoją służbę, z poszanowaniem ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Swoją deklaracją nasi medycy przypomnieli nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, ale także źródłowe zasady sformułowane w „Przysiędze Hipokratesa”, która od dwóch i pół tysiąca lat kształtuje oblicze medycyny naszego kręgu kulturowego. W obliczu nowych wyzwań, jakie rodzą się wraz z rozwojem nauk biomedycznych, bardziej niż kiedykolwiek lekarze powinni być dziś ludźmi sumienia.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 8 czerwca w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbył się ostatni w tym roku akademickim wykład otwarty w ramach Akademii Cnót Obywatelskich. Tym razem spotkanie poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, który wygłosił wykład na temat chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej. Na początku swojego wykładu dr Kazimierz Szałata podjął próbę zdefiniowania niejednoznacznie używanych pojęć „kultura” i „cywilizacja”.

Czytaj więcej »

Relacja z XII Festiwalu Misyjnego „Bóg mnie kocha” pod patronatem Rektora UKSW

W niedzielę 1 czerwca br odbył się XII Festiwal Misyjny z udziałem kilkudziesięciu misjonarzy z całego świata oraz kilkuset młodych członków Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polska Raoula Follereau we współpracy z Komisją Episkopatu Polski ds Misji, Uniwersytetem Otwartym UKSW, Burmistrzem Miasta Zielonka oraz harcerzami z 58 Szczepu ZHR.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 13 maja br. w w Kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim 3 w Warszawie odbył się pasjonujący wykład ks. prof. Macieja Bały, prorektora ds. studenckich i kształcenia UKSW. Temat spotkania brzmiał:  "Czy można udowodnić istnienie Boga ?". Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną ze spotkania.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 11 maja br w ramach Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża w Warszawie  ks. dr Dariusz Pater wygłosił wykład na temat granic społecznego dialogu. Jak zaznaczył prelegent, żyjemy w świecie, w którym ogromną rolę odgrywa, a raczej powinien odgrywać dialog społeczny. Doszliśmy do takiego punktu w dziejach ludzkości, że musimy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli.

Czytaj więcej »

O leczeniu niepłodności w UO UKSW

W niedzielę 4 maja w ramach Akademii Dobrego Wychowania i Rodziny UO UKSW przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie dr Bożena Bassa z Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW wygłosiła wykład "Niepłodność – in vitro czy naprotechnologia?" Spotkanie poświęcone problemom związanym z leczeniem niepłodności, które poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata było okazją do przedstawienia podstawowych problemów moralnych związanych z procedurą "in vitro", która w sposób nieuprawniony nazywana jest metodą leczenia niepłodności.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach