Kierownik UO UKSW w zespole ds. beatyfikacji Raoula Follereau

W czwartek 26 czerwca br. kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w spotkaniu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego wielkiego humanisty XX wieku Raoula Follereau. Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza św. w kaplicy Matki Bożej z La Salette przy  Rue de Dantzig w Paryżu, którą odprawił postulator procesu o. Bernard Courrone ss. cc. Podczas spotkania Zespołu z bpem Philippe Breton prof. Etienne Thévenin z  Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire (Uniwersytet w Nancy) przedstawił plan pracy kierowanej przez siebie komisji historycznej, której celem będzie wyjaśnienie wszystkich kontekstów politycznych związanych z szeroką, międzynarodową działalnością Raoula Follereau.

Czytaj więcej »

Współpraca UO UKSW z miastem Ostrów Mazowiecka

W poniedziałek 16 czerwca br. w ratuszu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a władzami miasta Ostrów Mazowiecka. Ze strony Uczelni umowę podpisał kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, natomiast ze strony miasta burmistrz Władysław Krzyżanowski. Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności pierwszego zastępcy burmistrza pani Danuty Janusz, która przedstawiła perspektywy współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW w dziedzinie upowszechniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych i szkół, inicjowania działań formacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki uzależnień od alkoholu i innych substancji oraz zachowań. Podczas spotkania rozważano między innymi powołanie w Ostrowi Mazowieckiej Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW.

Czytaj więcej »

Oświadczenie w obronie lekarzy katolickich

Wobec bezprecedensowych ataków na środowisko lekarzy, którzy publicznie zadeklarowali, że w swojej pracy zawodowej będą się kierować głosem sumienia, wyrażam pełną solidarność z tymi, którzy chcą wiernie wypełniać swoją służbę, z poszanowaniem ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Swoją deklaracją nasi medycy przypomnieli nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, ale także źródłowe zasady sformułowane w „Przysiędze Hipokratesa”, która od dwóch i pół tysiąca lat kształtuje oblicze medycyny naszego kręgu kulturowego. W obliczu nowych wyzwań, jakie rodzą się wraz z rozwojem nauk biomedycznych, bardziej niż kiedykolwiek lekarze powinni być dziś ludźmi sumienia.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 8 czerwca w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbył się ostatni w tym roku akademickim wykład otwarty w ramach Akademii Cnót Obywatelskich. Tym razem spotkanie poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, który wygłosił wykład na temat chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej. Na początku swojego wykładu dr Kazimierz Szałata podjął próbę zdefiniowania niejednoznacznie używanych pojęć „kultura” i „cywilizacja”.

Czytaj więcej »

Relacja z XII Festiwalu Misyjnego „Bóg mnie kocha” pod patronatem Rektora UKSW

W niedzielę 1 czerwca br odbył się XII Festiwal Misyjny z udziałem kilkudziesięciu misjonarzy z całego świata oraz kilkuset młodych członków Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polska Raoula Follereau we współpracy z Komisją Episkopatu Polski ds Misji, Uniwersytetem Otwartym UKSW, Burmistrzem Miasta Zielonka oraz harcerzami z 58 Szczepu ZHR.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 13 maja br. w w Kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim 3 w Warszawie odbył się pasjonujący wykład ks. prof. Macieja Bały, prorektora ds. studenckich i kształcenia UKSW. Temat spotkania brzmiał:  "Czy można udowodnić istnienie Boga ?". Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną ze spotkania.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 11 maja br w ramach Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża w Warszawie  ks. dr Dariusz Pater wygłosił wykład na temat granic społecznego dialogu. Jak zaznaczył prelegent, żyjemy w świecie, w którym ogromną rolę odgrywa, a raczej powinien odgrywać dialog społeczny. Doszliśmy do takiego punktu w dziejach ludzkości, że musimy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli.

Czytaj więcej »

O leczeniu niepłodności w UO UKSW

W niedzielę 4 maja w ramach Akademii Dobrego Wychowania i Rodziny UO UKSW przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie dr Bożena Bassa z Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW wygłosiła wykład "Niepłodność – in vitro czy naprotechnologia?" Spotkanie poświęcone problemom związanym z leczeniem niepłodności, które poprowadził kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata było okazją do przedstawienia podstawowych problemów moralnych związanych z procedurą "in vitro", która w sposób nieuprawniony nazywana jest metodą leczenia niepłodności.

Czytaj więcej »

Kanonizacja Jana Pawła II

Uniwersytet Otwarty UKSW wyraża wielką radość w związku z Kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, którego mądrość i wiara stanowią dla nas niezrównany wzór do naśladowania i niezgłębione źródło inspiracji w poszukiwaniu prawdy i zaangażowania na rzecz tych, którzy potrzebują naszej pomocy materialnej i duchowej. Bogu niech będą dzięki za to, co zdziałał poprzez posługę Świętego Jana Pawła II, Papieża, filozofa, teologa i człowieka o otwartym sercu.

Wyniki konkursu „Dzieci piszą listy do chorych”

Jak co, roku z okazji przypadającego w Święto Matki Bożej z Lourdes (11 lutego) Światowego Dnia Chorego Fundacja Polska Raoula Follereau wraz z Uniwersytetem Otwartym UKSW oraz Zespołem Szkół Specjalnych przy Szpitalu Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza w Warszawie zorganizowała konkurs literacko-plastyczny pod hasłem „Dzieci piszą listy do chorych”.  Konkurs został zorganizowany pod patronatem tygodnika "Niedziela".

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach