Światowy Dzień Chorego

Już po raz kolejny Uniwersytet Otwarty UKSW wraz z Fundacją Polską Raoula Follereau, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz harcerzy z ZHR zorganizował na terenie Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy obchody przypadającego na dzień 11 lutego Światowego Dnia Chorych. Honorowymi gośćmi tegorocznego spotkania w świetlicy szpitala przy ul. Niekłańskiej byli: pierwsza dama Rzeczypospolitej pani Anna Komorowska oraz ks. bp Marek Solarczyk.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w ramach Akademii Rodziny w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

W ramach obchodzonego w Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW Światowego Dnia Chorego, we wtorek 11 lutego br. w sali teatralnej Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie dr Kazimierz Szałata wygłosił wykład pod tytułem: Gdzie jest dzisiaj Hipokrates? Podczas spotkania, w którym wzięli udział oprócz stałych słuchaczy Akademii Rodziny UO UKSW studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Szałata przedstawił podstawowe tezy pierwszego spisanego kodeksu etycznego zwanego "Przysięgą Hipokratesa" oraz jego znaczenie dla rozwoju medycyny i kształtowania się etosu zawodu lekarza.

Czytaj więcej »

Wykład z okazji 65 rocznicy ingresu abpa Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie

W dniu 2 lutego 2014 minęła 65 rocznica ingresu abpa Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie i formalnego objęcia przez Niego Urzędu Prymasa Polski.
Z tej racji mgr Hubert Jerzy Kaczmarski  w ramach działalności Uniwersytetu Otwartego UKSW wygłosił w parafii Bożego Ciała  na Kamionku w Warszawie prelekcję poświęconą Osobie i Dziełu Prymasa Tysiąclecia. Podzielił się też swoimi wspomnieniami ze spotkań z Księdzem Prymasem.

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża w Warszawie

niedzielę 9 lutego br w Kościele Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie odbył się kolejny wykład w Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW. Tym razem znany historyk, prof. Janusz Odziemkowski podjął temat  Kiedy negacja państwa była obywatelską cnotą. Dylematy epoki zaborów. Profesor w jasny sposób przedstawił sytuację  w poszczególnych zaborach oraz jej wpływ na postawy Polaków po odzyskaniu niepodległości.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie

We wtorek 4 lutego br odbył się kolejny wykład w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Spotkanie na temat Patrotyzmu w świetle wiary poprowadził ks. prof. Bronisław Mierzwiński. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 2 lutego br. odbył się kolejny wykład w Akademii Rodziny UO UKSW  w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Wykład na temat Zagrożeń jakie niesie pornografia poprowadziła Pani Katarzyna Stępkowska. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną ze spotkania.

Czytaj więcej »

61 Światowy Dzień Trędowatych w Akademii Dobroczynności UO UKSW

Z okazji przypadającego w niedzielę 26 stycznia br. 61 Światowego Dnia Trędowatych w Akademii Dobroczynności UO UKSW odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone aktualnym problemom związanym z walką z jedną z najstarszych chorób, jaką zna ludzkość oraz pracy misjonarzy katolickich wśród trędowatych. Spotkanie, które miało miejsce w sali Św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 poprowadzili: kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata, sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji o. Kazimierz Szymczycha SVD oraz gospodarz miejsca o.Zygmunt Robert Berdychowski ze zgromadzenia księży misjonarzy. Podczas spotkania zaprezentowano przygotowaną przez Urszulę Szałatę wystawę obrazująca pracę ośrodków Follereau oraz polskich misjonarek służących ludziom chorym na trąd.

Czytaj więcej »

Wykład prof. Bogdana Chazana w Akademii Rodziny i Bioetyki

We wtorek 21 stycznia br w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie  odbył się kolejny wykład otwarty w Akademii Rodziny i Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW. Tematem spotkania, które poprowadził znany i ceniony lekarz ginekolog-położnik, dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie prof. Bogdan Chazan były aktualne dylematy moralne lekarzy, którzy w swej pracy chcą kierować się głosem sumienia.

Wykład otwarty w ramach Akademii Wiary w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie - relacja ze spotkania

We wtorek 14 stycznia odbył się kolejny wykład w Akademii Wiary Uniwersytetu Otwartego UKSW w sali teatralnej kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Wykład na temat społecznego wymiaru wiary poprowadził koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty prof. Wiesława Wysockiego w ramach Akademii Cnót Obywatelskich - relacja ze spotkania

W niedzielę 12 stycznia br. przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie odbył się kolejny wykład otwarty w ramach Akademii Cnót Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW. Spotkanie, które poprowadził prof. Wiesław Wysocki poświęcone było kłopotom III Rzeczypospolitej z patriotyzmem. Pan Profesor Wysocki zaznaczył na samym wstępie, że ojczyzna to nie jest tylko wspólnota osób, ale także wspólnota pamięci.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach