XI Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci w Zielonce „Wszystkie Anioły Małej Ani”

Fundacja Polska Raoula Follereau oraz Uniwersytet Otwarty UKSW zorganizowały w niedzielę 20 października br Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci pod hasłem „Wszystkie Anioły Małej Ani”. Doroczny zlot, nad którym patronat objął ks. abp Henryk Hoser rozpoczął się o godzinie 11.00 w Gimnazjum Miejskim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Łukasińskiego 1/3 od uroczystej mszy św. Później przewidziany był wspólny posiłek, koncert Moniki Kuszyńskiej oraz zespołów Milusioki i Mali Gronkowianie z Podhala.

Czytaj więcej »

Wyróżnienie dla kierownika UO UKSW

Podczas zorganizowanej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego oraz administratora apostolskiego Diecezji Łuckiej Jego Ekscelencji ks. bpa Stanisława Szyrokoradiuka Polsko-Ukraińskiej Konferencji naukowej „Etyczne problemy aborcji i eutanazji” w Zamłyniu na Ukrainie współorganizator spotkania dr Kazimierz Szałata - dyrektor Uniwersytetu Otwartego UKSW otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.

Czytaj więcej »

Współpraca UO UKSW z Francją

Podczas ostatniej podróży do Francji dyrektor UO UKSW   dr Kazimierz Szałata   spotkał się z ordynariuszem diecezji Évry   ks. bpem Michelem Dubostem   odpowiedzialnym za organizację Światowych Dni Młodzieży, Dziekanem Wydziału Prawa i Zarządzania FACO drem Jean Pierrem Audoye, dyrektorem Instytutu Leona Harmela, drem Jeanem Subrier oraz prezesem Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau Michelem Récipon.

Czytaj więcej »

Wykład inaugurujący cykl konferencji w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW

Serdecznie zapraszamy na wykład inaugurujący cykl konferencji w Akademii Cnót Obywatelskich UO UKSW przy kościele św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie w niedzielę 13 października 2013 o godz. 17.30, który  wygłosi przewodniczący Międzynarodowego Forum Mediów red. Bernard Margueritte. Temat to: "Misja mediów dziś" (w świetle nauczania Jana Pawła II).

Misja mediów dziś - wykład do pobrania.

„Etyczne aspekty aborcji i eutanazji”- ukraińsko–polska konferencja naukowa

Uniwersytet Otwarty UKSW (Warszawa), Wołyńskie Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia (Łuck), Fundacja "Pro Bono Futuro" (Lublin), Fundacja Polska Raoula Follereau (Warszawa) zapraszają na sesję naukową zatytułowaną „Etyczne aspekty aborcji i eutanazji”, organizowaną 12 października 2013 r. w Centrum Konferencyjnym w Zamłyniu na Ukrainie.

Czytaj więcej »

Inauguracja Roku Akademickiego UO UKSW w Płońsku

W piątek 20 września br odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w prowadzonej przez Uniwersytet Otwarty UKSW Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele św. Maksymiliana Kolbe pod przewodnictwem ordynariusza diecezji płockiej ks. bpa Piotra Libery, z udziałem słuchaczy Akademii Płońskiej, pocztów sztandarowych i przedstawicieli władz lokalnych. Wśród uczestników nabożeństwa wyróżniali się miejscowi skauci oraz uczniowie Zespołu Służb Mundurowych im. Stanisława Staszica w Płońsku reprezentujący wojsko, policję, straż pożarną.

Czytaj więcej »

Porozumienie między Diecezją Kamieniecką i UKSW

16 września br. zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy między Diecezją Kamieniecką na Podolu (Ukraina) a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze strony ukraińskiej dokument podpisał ordynariusz diecezji kamienieckiej ks. bp Leon Dubrawski OFM natomiast ze strony naszej uczelni dyrektor Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata. Obydwie strony wyraziły gotowość podjęcia wspólnych działań edukacyjnych i formacyjnych, które mogą być realizowane zarówno na terenie UKSW, jak też na Ukrainie.

Czytaj więcej »

Oferta UO UKSW na rok akademicki 2013/14

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Otwartego UKSW na rok akademicki 2013/14. Proponowane wykłady, warsztaty, kursy i seminaria realizowane są zarówno na terenie Uczelni, jak też poza nią. Uniwersytet Otwarty proponuje między innymi tematyczne cykle wykładów otwartych realizowanych we współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, samorządowymi oraz parafiami. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia kierowane do nauczycieli.

Czytaj więcej »

Podpisanie umowy patronackiej między UKSW i Zespołem Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce

W sobotę 7 września br podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa
i rodziny
” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową ANIMUS została podpisana umowa o współpracy między UKSW a Zespołem Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. W obecności starosty wołomińskiego Piotra Uścińskiego ze strony UKSW umowę podpisał dyrektor Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, natomiast ze strony Zespołu Szkół dyrektor Anna Nowińska Mróz. Podpisany dokument wyraża intencję nawiązania współpracy w dziedzinie upowszechniania wiedzy w ramach swoistego patronatu naszej uczelni realizowanego między innymi poprzez Uniwersytet Otwarty UKSW.

Czytaj więcej »

UO UKSW w Canterbury

W ramach współpracy z Międzynarodowym Uniwersytetem Latającym Nauki Kościoła (Association Internationale de l'enseignement Social Chretien) kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w Międzynarodowej sesji naukowej „L'Enseignement social chrétien source d'inspiration face à la crise du binôme «Marché/Etat» zorganizowanej pod patronatem arcybiskupa Canterbury Justina Welby w centrum Konferencyjnym przy Katedrze.

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach