Inauguracja Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW w Ostrowi Mazowieckiej

W niedzielę 21 września br. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której przewodniczył ordynariusz diecezji łomżyńskiej ks. bp dr Janusz Stepnowski. Po uroczystej liturgii uczestnicy mszy świętej udali się w prowadzonym przez orkiestrę dętą orszaku do siedziby Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW, którą w towarzystwie przedstawicieli duchowieństwa z diecezji łomżyńskiej pobłogosławił i poświęcił ks. bp Janusz Stepnowski.

Czytaj więcej »

Wykłady inauguracyjne UO UKSW

21 września 2014 r. - otwarcie Akademii Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00 mszą św. w kościele pw. WNMP pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Wykład inauguracyjny  "Dialog w wychowaniu" wygłosi J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW na XIV Marszu Sybiraków

Odpowiadając na zaproszenie środowisk kresowych kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanym po raz czternasty w Białymstoku Marszu Sybiraków. Udział w tym niesłychanie ważnym religijno-patriotycznym wydarzeniu był okazją do spotkań z przedstawicielami potomków Sybiraków z różnych stron świata. Dr Kazimierz Szałata rozmawiał między innymi z Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego „Barwy Kresowe” Grzegorzem Rolingerem, prezesami Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu drem Sergiuszem Prokopiukiem i drem Jerzym Szczurukiem oraz sekretarzem ordynariusza diecezji Łuckiej ks. bpa Witalija Skomarowskiego na temat realizacji wspólnych działań formacyjnych i oświatowych realizowanych w roku akademickim 2014/15 we współpracy z UO UKSW. Na zakończenie dr Szałata przekazał apteczki zakupione dla potrzeb lekarzy biorących udział w misjach medycznych na terenie parafii polskich na Ukrainie.

Czytaj więcej »

Wykład kierownika UO UKSW dra Kazimierza Szałaty na Sesji w Chartres (Francja)

W dniach 28-31 sierpnia br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w sesji naukowej Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétien (dawniej: Międzynarodowy Uniwersytet Latający Nauki Społecznej Kościoła). Tym razem doroczne kolokwium, które zgromadziło kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się nauką społeczną Kościoła z Europy, Azji i Afryki odbyło się we Francji, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej z najpiękniejszych i najstarszych witraży katedry w Chartres. Tematem przewodnim spotkania było pytanie o chrześcijańską odpowiedź i nadzieję wobec pojawiających się nowych form totalitaryzmów.

Czytaj więcej »

Współpraca UO UKSW z diecezją w Łucku na Ukrainie

W dniach 12-13 lipca br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata spotkał się w siedzibie kurii biskupiej w Łucku na Ukrainie z nowo mianowanym ordynariuszem ks. bpem Witalijem Skomorowskim. Podczas spotkania rozmawiano na temat perspektyw współpracy w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz wspólnych działań formacyjnych realizowanych zarówno w UKSW, jak też na terenie diecezji Łuckiej. Wśród planowanych działań rozważano między innymi  uruchomienie cyklu wykładów formacyjnych przy katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz współudział w organizacji Drugiej Pielgrzymki Lekarzy Ukraińskich w Berdyczowie koło Żytomierza.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w zespole ds. beatyfikacji Raoula Follereau

W czwartek 26 czerwca br. kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w spotkaniu Zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego wielkiego humanisty XX wieku Raoula Follereau. Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza św. w kaplicy Matki Bożej z La Salette przy  Rue de Dantzig w Paryżu, którą odprawił postulator procesu o. Bernard Courrone ss. cc. Podczas spotkania Zespołu z bpem Philippe Breton prof. Etienne Thévenin z  Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire (Uniwersytet w Nancy) przedstawił plan pracy kierowanej przez siebie komisji historycznej, której celem będzie wyjaśnienie wszystkich kontekstów politycznych związanych z szeroką, międzynarodową działalnością Raoula Follereau.

Czytaj więcej »

Współpraca UO UKSW z miastem Ostrów Mazowiecka

W poniedziałek 16 czerwca br. w ratuszu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a władzami miasta Ostrów Mazowiecka. Ze strony Uczelni umowę podpisał kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, natomiast ze strony miasta burmistrz Władysław Krzyżanowski. Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności pierwszego zastępcy burmistrza pani Danuty Janusz, która przedstawiła perspektywy współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW w dziedzinie upowszechniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych i szkół, inicjowania działań formacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki uzależnień od alkoholu i innych substancji oraz zachowań. Podczas spotkania rozważano między innymi powołanie w Ostrowi Mazowieckiej Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW.

Czytaj więcej »

Oświadczenie w obronie lekarzy katolickich

Wobec bezprecedensowych ataków na środowisko lekarzy, którzy publicznie zadeklarowali, że w swojej pracy zawodowej będą się kierować głosem sumienia, wyrażam pełną solidarność z tymi, którzy chcą wiernie wypełniać swoją służbę, z poszanowaniem ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Swoją deklaracją nasi medycy przypomnieli nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, ale także źródłowe zasady sformułowane w „Przysiędze Hipokratesa”, która od dwóch i pół tysiąca lat kształtuje oblicze medycyny naszego kręgu kulturowego. W obliczu nowych wyzwań, jakie rodzą się wraz z rozwojem nauk biomedycznych, bardziej niż kiedykolwiek lekarze powinni być dziś ludźmi sumienia.

Czytaj więcej »

Wykład otwarty w Kościele Św. Krzyża - relacja ze spotkania

W niedzielę 8 czerwca w sali św. Wincentego a Paulo przy bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbył się ostatni w tym roku akademickim wykład otwarty w ramach Akademii Cnót Obywatelskich. Tym razem spotkanie poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata, który wygłosił wykład na temat chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej. Na początku swojego wykładu dr Kazimierz Szałata podjął próbę zdefiniowania niejednoznacznie używanych pojęć „kultura” i „cywilizacja”.

Czytaj więcej »

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach