Dr Kazimierz Szałata na Seminarium Społecznym w Velehradzie

W dniach 3-5 października br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanym przez czeskie Stowarzyszenie Nauki Społecznej Kościoła Krestan a prace w Velehradzie na Morawach Seminarium Społecznym poświęconym solidarnej ekonomii. Doroczne spotkanie zorganizowane w budynku kolegium przy historycznej bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Cyryla i Metodego zgromadziło około stu uczestników z całej Europy.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW w Paryżu

W związku z przygotowaniem cyklicznych ekumenicznych sesji Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej oraz Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata zorganizował we Francji dwa robocze spotkania dotyczące określenia programu i zasad współpracy przy realizacji projektu.

 

Czytaj więcej »

Laboratorium Idei z udziałem ks. prof. M. Bały i dra K. Szałaty

W piątek 26 września br. w Domu Darmstadt w Płocku odbyła się zorganizowana w ramach laboratorium Idei debata filozoficzna Filozofia chrześcijańska - byt czy mit? z udziałem prorektora UKSW ks. prof. Macieja Bały oraz kierownika UO UKSW dra Kazimierza Szałaty. W debacie wziął również udział o. dr Grzegorz Chrzanowski o. p. z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Czytaj więcej »

Inauguracja Akademii Colloquia Gostiniensia UO UKSW

W środę 24 września br. zainaugurowała swoją działalność Akademia Colloquia Gostiniensia Uniwersytetu Otwartego UKSW w Gostyninie. Uroczystość rozpoczęła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem rektora Seminarium Duchownego w Płocku ks. dra Marka Jarosza. Jak powiedział gospodarz parafii św. Marcina i zarazem organizator spotkań formacyjnych w Gostyninie ks. kan. Ryszard Kruszewski, podjęta we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie inicjatywa otwarcia Akademii Uniwersytetu Otwartego w Gostyninie jest odpowiedzią na wyzwania Nowej Ewangelizacji, o którą tak bardzo prosi Ojciec święty Franciszek.

Czytaj więcej »

Inauguracja Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW w Ostrowi Mazowieckiej

W niedzielę 21 września br. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której przewodniczył ordynariusz diecezji łomżyńskiej ks. bp dr Janusz Stepnowski. Po uroczystej liturgii uczestnicy mszy świętej udali się w prowadzonym przez orkiestrę dętą orszaku do siedziby Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW, którą w towarzystwie przedstawicieli duchowieństwa z diecezji łomżyńskiej pobłogosławił i poświęcił ks. bp Janusz Stepnowski.

Czytaj więcej »

Wykłady inauguracyjne UO UKSW

21 września 2014 r. - otwarcie Akademii Dialogu Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00 mszą św. w kościele pw. WNMP pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Wykład inauguracyjny  "Dialog w wychowaniu" wygłosi J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Czytaj więcej »

Kierownik UO UKSW na XIV Marszu Sybiraków

Odpowiadając na zaproszenie środowisk kresowych kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanym po raz czternasty w Białymstoku Marszu Sybiraków. Udział w tym niesłychanie ważnym religijno-patriotycznym wydarzeniu był okazją do spotkań z przedstawicielami potomków Sybiraków z różnych stron świata. Dr Kazimierz Szałata rozmawiał między innymi z Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego „Barwy Kresowe” Grzegorzem Rolingerem, prezesami Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu drem Sergiuszem Prokopiukiem i drem Jerzym Szczurukiem oraz sekretarzem ordynariusza diecezji Łuckiej ks. bpa Witalija Skomarowskiego na temat realizacji wspólnych działań formacyjnych i oświatowych realizowanych w roku akademickim 2014/15 we współpracy z UO UKSW. Na zakończenie dr Szałata przekazał apteczki zakupione dla potrzeb lekarzy biorących udział w misjach medycznych na terenie parafii polskich na Ukrainie.

Czytaj więcej »

Wykład kierownika UO UKSW dra Kazimierza Szałaty na Sesji w Chartres (Francja)

W dniach 28-31 sierpnia br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w sesji naukowej Association Internationale pour l'Enseignement Social Chrétien (dawniej: Międzynarodowy Uniwersytet Latający Nauki Społecznej Kościoła). Tym razem doroczne kolokwium, które zgromadziło kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się nauką społeczną Kościoła z Europy, Azji i Afryki odbyło się we Francji, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej z najpiękniejszych i najstarszych witraży katedry w Chartres. Tematem przewodnim spotkania było pytanie o chrześcijańską odpowiedź i nadzieję wobec pojawiających się nowych form totalitaryzmów.

Czytaj więcej »

Współpraca UO UKSW z diecezją w Łucku na Ukrainie

W dniach 12-13 lipca br. kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata spotkał się w siedzibie kurii biskupiej w Łucku na Ukrainie z nowo mianowanym ordynariuszem ks. bpem Witalijem Skomorowskim. Podczas spotkania rozmawiano na temat perspektyw współpracy w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz wspólnych działań formacyjnych realizowanych zarówno w UKSW, jak też na terenie diecezji Łuckiej. Wśród planowanych działań rozważano między innymi  uruchomienie cyklu wykładów formacyjnych przy katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz współudział w organizacji Drugiej Pielgrzymki Lekarzy Ukraińskich w Berdyczowie koło Żytomierza.

Czytaj więcej »

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach